• Pilt: Eesti Tudengisatelliidi programm:
    ESTCube-1

Uudised ja teadaanded

Horisont 2020 tervise valdkonna infopäevad Indias

Horisont 2020 ühiskonnaprobleemi  „Tervishoid, demograafilised muutused ja heaolu“ 2019. aasta taotlusvooru, mis avaneb oktoobris 2018, influentsa vaktsiinide väljatöötamise teema eeldab koostööd India partneritega. Põhjusi koostööks India teadlaste ja ettevõtjatega on mitu – esile võiks tõsta India selle valdkonna teadlaste senist edu, kuid ka teaduspoliitilisi aspekte, kuna koostöö ja kaasfinantseerimine tagavad…

Loe lähemalt

Horisont 2020 biomajanduse valdkond on uueks hooajaks valmis

Horisont 2020 ühiskonnaprobleemi “Toiduga kindlustatus, säästev põllumajandus, mere- ja merendusuuringud ning biomajandus“ 2019. aasta taotlusvoor peaks avanema oktoobri lõpul. Tööprogramm aga on kättesaadav juba praegu Euroopa Komisjoni veebiliehel.Partnerite leidmiseks head andmebaasi pole, Osalejaportaali partnerite andmebaas on alles arendamisel. Selle positiivseks asjaoluks on, et see hõlmab kõiki varem raamprogrammis osalenud asutusi….

Loe lähemalt
Kõik uudised