• Pilt: Eesti Tudengisatelliidi programm:
    ESTCube-1

Uudised ja teadaanded

Eelteade: tulekul on soouuringute alane ühiskonkurss

GENDER-NET Plus ERA-NET Cofund on Euroopa Teadusruumi võrgustikuprojekt, mis keskendub soolise võrdõiguslikkuse probleemidele ja soo-uuringutele. Projekt koondab 16 teaduse rahastamisega tegelevat organisatsiooni 13 riigist, sh ETAg Eestist.2017. a detsembris avab GENDER-NET Plus rahvusvahelise ühiskonkursi teadusuuringutele, mis vaatlevad põletavaid ühiskondlikke probleeme sotsiaalse ja bioloogilise soo ning sooliste erinevuste perspektiivist. Rahvusvahelised projektitaotlused peavad…

Loe lähemalt

Innovaatiliste ravimite programmi – Innovative Medicines Initiative – 13. taotlusvoor on avanenud

IMI programm kaasab nii avaliku kui erasektori ressursid, et ületada kalliduse ja töömahukuse probleeme ravimiarenduses. Programm, mille kasusaajateks on eeskätt Euroopa patsiendid, pakub rahvusvahelise koostöö ja teadus-arendustöö võimalust teadlastele, ettevõtetele ja raviasutustele. Ravimite kõrval pakub programm võimlaust ka diagnostikumide ja vaktsiinide edendamisele, samuti andmepankade loomise nende omavalehelise võrgustumise platvormide rajamisele.13….

Loe lähemalt
Kõik uudised