Uudised ja teadaanded

 • Euroopa juhtivate ülikoolide üleskutse luua järgmises raamprogrammis sotsiaal- ja humanitaarteaduste alaseks uurimistööks paremad võimalused

  5. veebruaril avaldasid kümme juhtivat Euroopa ülikooli üleskutse toetada sotsiaal- ja humanitaarteaduste (=SSH) alast uurimistööd järgmises raamprogrammis.Üleskutses tehti viis soovitust:SSH platvormi loomine ja multidistsiplinaarse koostöö tugevdamine;Julgustada teadlasi mõtlema selle üle, kuidas oma taotlustes esitleda akadeemilist ja sotsiaalset mõju;Tunnistada, et kõik erialad aitavad oluliselt kaasa kaasava ja jõuka Euroopa eesmärkide saavutamisele;Investeerida…

 • Euroopa Komisjon avas tervise valdkonna kaks avalikku konsultatsiooni

  Esimene konsultatsioon käsitleb ravimite keskkonda sattumise vähendamise võimalusi. Arvamuse avaldamiseks tuleb täita sellekohane küsimustik ja see on avatud 21. veebruarini 2018.Teine konsultatsioon käsitleb vaktsiinidega ennetatavaid nakkushaigusi. Selles eristatakse kolme tahku: vaktsineerimise vastasusega toimetulek; EL kestlik vaktsiinipoliitika; ning EL tegevused sidusrühmade kaasamisel ja tervise tagamisel globaalses mastaabis. Kõigi kolme aspekti juures eeldatakse…

 • Human Brain Project avatud taotlusvoor

  Human Brain Project (HBP), mis on ambitsioonikas inimaju uuringuid koordineeriv Horisont 2020 FET Flagship’ist rahastatav projekt, kuulutab välja avatud taotlusvooru, kus saavad osaleda kõik EL liikmesriikide ja raamprogrammiga assotsieerunud riikide teadlased, ettevõtjad ja innovaatorid. Edukatele taotlejatele saab osaks mitmeaastane koostöö HBP-ga.Taotluste esitamise tähtaeg on 15. märts 2018. Konkursi teemade ja…

 • „EIT Health“ kuulutas välja kaks avatud taotlusvooru

  „EIT Health“ kuulutas välja kaks avatud taotlusvooru:mikroobide ravimresistentsuse problemaatikatehisintellektil ja suurandmetel põhinev meditsiiniline diagnostika„EIT Health“ on 50 partneri ja 90 assotsieerunud partneriga konsortsium, mis ühendab terviseteaduste tublisid tegijaid nii Euroopa teadusasutuste kui ettevõtete seast. Konsortsiumit rahastab Euroopa Innovatsiooni ja Tehnoloogia Instituut (EIT) ja selle eelarve on märkimisväärne – 2017 lisandus…

 • EuroFIR Food Forum

  EuroFIR Food Symposium 2018Euroopa toidu-alase teabe võrgustik EuroFIR iga kahe aasta järel korraldatav konverents toimub 10.-12. aprillil 2018 Brüsselis. Avalik konverents EuroFIR mitte-liikmetele toimub 11. aprillil. Ehkki suure osa ettekannetest teevad kutsutud külaslised, on kõikidel toidu valdkonna teadlastel võimalik osaleda poster-ettekannete konkursil. Viimane on piiratud viie alljärgneva teemaga:Teave toidu koostise…

 • Horisont 2020 infopäev EMUs

  22. jaanuaril on Eesti Maaülikooli aulas Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamisprogrammi Horisont 2020 tutvustav seminar, kus tutvustatakse konkursitingimusi ja rahastamisreegleid.Registreerige EMÜ kodulehekülje kaudu: http://www.emu.ee/ylikoolist/uudised/sundmused/kalender/2018-01-22/horisont-2020-seminar/PÄEVAKAVA    10.00 – 10.10 Sissejuhatus 10.10 – 10.45 Toit, põllumajandus, metsandus, vesiviljelus ning biomajandus Horisont 2020-s: väljakutsed 2018-2020 tööprogrammis. Argo Soon, ETAg 10.45 – 11.20…

 • Horisont 2020 toetusi saanud Eesti jalgpalliväljakute rajaja kandideerib Aasta Keskkonnasõbralikuks Ettevõtteks

  Eesti jalgpalliväljakute rajaja Advanced Sports Installations Europe AS kandideerib Horisont 2020 programmi toel välja töötatud uuendusliku kunstmuru taaskasutustehnoloogiaga Aasta Keskkonnasõbralikku Ettevõtte tiitlile.Täielikult Eesti kapitalil põhinev ASIE on saanud kahel korral toetust Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammist Horisont 2020, et töötada välja maailmas ainulaadne kunstmuru taaskasutamise tehnoloogia Arena ning selleks vajalike seadmete prototüübid. ASIE on seni olnud ainus väike-…

 • Horisont 2020 tervise valdkonna infopäev Oslos, 16. jaanuaril 2018

  Norra Teadusagentuur koostöös Norra Tervisetehnoloogiate klastriga Norway Health Tech ja  Norra Innovatsiooniagentuuriga korraldab 16. jaanuaril 2018 Oslos Horisont 2020 tervise temaatikat käsitleva infopäeva ja partnerlusürituse. Infopäeva avab Norra tervishoiuminister Bent Høie. Põhiettekande teeb Euroopa Komisjoni esindaja. Päeva teisel poolel toimub partnerlusüritus, kus on suurepärane võimalus kohtuda endiste ja uute kolleegidega…

 • Eelteade: tulekul on soouuringute alane ühiskonkurss

  GENDER-NET Plus ERA-NET Cofund on Euroopa Teadusruumi võrgustikuprojekt, mis keskendub soolise võrdõiguslikkuse probleemidele ja soo-uuringutele. Projekt koondab 16 teaduse rahastamisega tegelevat organisatsiooni 13 riigist, sh ETAg Eestist.2017. a detsembris avab GENDER-NET Plus rahvusvahelise ühiskonkursi teadusuuringutele, mis vaatlevad põletavaid ühiskondlikke probleeme sotsiaalse ja bioloogilise soo ning sooliste erinevuste perspektiivist. Rahvusvahelised projektitaotlused peavad…

 • Innovaatiliste ravimite programmi – Innovative Medicines Initiative – 13. taotlusvoor on avanenud

  IMI programm kaasab nii avaliku kui erasektori ressursid, et ületada kalliduse ja töömahukuse probleeme ravimiarenduses. Programm, mille kasusaajateks on eeskätt Euroopa patsiendid, pakub rahvusvahelise koostöö ja teadus-arendustöö võimalust teadlastele, ettevõtetele ja raviasutustele. Ravimite kõrval pakub programm võimlaust ka diagnostikumide ja vaktsiinide edendamisele, samuti andmepankade loomise nende omavalehelise võrgustumise platvormide rajamisele.13….