Uudised ja teadaanded

 • Horisont 2020 tervise valdkonna infopäevad Indias

  Horisont 2020 ühiskonnaprobleemi  „Tervishoid, demograafilised muutused ja heaolu“ 2019. aasta taotlusvooru, mis avaneb oktoobris 2018, influentsa vaktsiinide väljatöötamise teema eeldab koostööd India partneritega. Põhjusi koostööks India teadlaste ja ettevõtjatega on mitu – esile võiks tõsta India selle valdkonna teadlaste senist edu, kuid ka teaduspoliitilisi aspekte, kuna koostöö ja kaasfinantseerimine tagavad…

 • Horisont 2020 biomajanduse valdkond on uueks hooajaks valmis

  Horisont 2020 ühiskonnaprobleemi “Toiduga kindlustatus, säästev põllumajandus, mere- ja merendusuuringud ning biomajandus“ 2019. aasta taotlusvoor peaks avanema oktoobri lõpul. Tööprogramm aga on kättesaadav juba praegu Euroopa Komisjoni veebiliehel.Partnerite leidmiseks head andmebaasi pole, Osalejaportaali partnerite andmebaas on alles arendamisel. Selle positiivseks asjaoluks on, et see hõlmab kõiki varem raamprogrammis osalenud asutusi….

 • Horisont 2020 tervise valdkond 2018 augustis

  Nii nagu läheneb uus õppeaasta, lähenevad ka Horisont 2020 uute taotlusvoorude tähtajad. Euroopa Liidu teaduse ja innovatsiooni raamprogrammi Horisont 2020 tervise valdkonna (ühiskonnaprobleemi „Tervishoid, demograafilised muutused ja heaolu“) 2019. aasta taotlusvoor avaneb tõenäoselt oktoobri alul, kuid tööprogramm on juba kõigile huvilistele nähtav siin: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-health_en.pdf   Ka taotlemiseks vajalikud vormid ja juhendid…

 • IMI2 veebiseminarid juulis 2018

  IMI veebiseminarid 15. ja 16. taotlusvooru tutvustamiseks toimuvad 4.-23. juulil 2018.Taotlusvoorude teemasid tutvustavad EFPIA esindajad, kes on antud teema detailidega kursis, ning igal seminaril jäetakse aega ka küsimusteks-vastusteks.Veebiseminarid käsitlevad ka üldisi küsimusi nagu taotlusprotseduurika, intellektuaalomandiga seonduvad küsimused jms. Eraldi seminaris käsitletakse VKE-de osalemise võimalusi.Seminarid on tasuta, kuid vajalik on eelnev…

 • Biomajanduse 2018. aasta suve kesksed sündmused toimuvad 25. ja 26. juunil Brüsselis

  25. juunil 2018 toimub Euroopa Komisjoni korraldatav biomajanduse infopäev, õigemini Horisont 2020 ühiskonnaprobleemi „Toiduga kindlustatus, säästev põllumajandus, mere- ja merendusuuringud ning biomajandus“ osalemistingimusei ja 2019. aasta teemasid käsitlev infopäev. Traditsiooniliselt tutvustavad hommikupoolses sessioonis Euroopa Komisjoni ametnikud osalemise üldtingimusi; pärastlõunal tutvustatakse lähemalt tööprogrammi 2019. aasta temaatikat kolmes paralleelsessioonis.Infopäev kantakse üle veebis…

 • IMI saab 10-aastaseks

  Innovaaatiliste Ravimite Programmi IMI 10 aastaseks saamist tähistatakse kõrgetasemelise konverentsiga 27. juunil 2018, teadussümpoosioniga 22.-23. oktoobril ning iga-aastase sidusrühmade foorumiga 24. oktoobril 2018. Kõik üritused toimuvad Brüsselis ning nendel osalemine on avatud kõikidele huvilistele. Suure huvi tõttu on traditsiooniks kujunenud IMI ürituste edastamine veebis. Ise füüsiliselt kohale minna soovides on…

 • Maaeluministeeriumi osalemine teaduse ühiskavandamise initsiatiivis ”Põllumajandus, toiduga kindlustatus ja kliimamuutused”

  Maaeluministeerium osaleb teadusuuringute ühise kavandamise algatuses Joint Programming Initiative Agriculture, Food Security and Climate Change (FACCE – JPI) partnerina ning JPI Healthy and Productive Seas and Oceans (JPI Oceans) töös.Alljärgnevalt kirjeldame oma kogemust FACCE – JPI näitel.2010. a oktoobris andis Euroopa Nõukogu heakskiidu  teaduse ühise kavandamise algatusele ”Põllumajandus, toiduga kindlustatus ja kliimamuutused” (Agriculture, Food…

 • Horisont 2020 biomajanduse lähiaja sündmuste kalender

  Hoolimata kevade viibimisest Eestis on Euroopa biomajanduses alanud juba kiired ajad: ettevalmistamisel on mitmeid üritusi, millele oodatakse osalejaid üle kogu Euroopa ning mõnel juhul ka üle maailma. Allpool on kokkuvõte hiljuti saabunud teadetest.BBI 2018. aasta taotlusvooru käsitlev infopäev toimub Brüsselis 17. aprillil 2018. Päeva teisel poolel toimub partnerlusüritus, kus on…

 • Registreerimine Brüsselis 17. aprillil toimuvale BBI infopäevale on alanud

  Euroopa Liidu Biomajanduse Partnerlusprogrammi BBI infopäev toimub 17. aprillil 2018. Infopäev on tasuta, kuid vajalik on eelnev registreerimine, mis jääb avatuks kuni kohtade täitumiseni. Infopäeval tutvustatakse uue taotlusvooru teemasid ja üldist taotlemise protseduurikat. Eeldatavasti toimub üritusest ka veebiülekanne.Pärastlõunaks on plaanitud partnerlusüritus, kus on võimalik silmast-silma kohtuda potentsiaalsete projektipartneritega. Kohtumiste kokku leppimine…

 • IMI2 14. taotlusvooru teemasid käsitlevad veebiseminarid alates 16. märtsist 2018

  IMI-l (Innovative Medicines Initiative) on saanud heaks tavaks korraldada uut taotlusvooru käsitlevaid veebiseminare, kus teemade sisu tutvustavad EFPIA spetsialistid ning taotlemise tehnilisi aspekte IMI2 inimesed. Osalemine seminaridel on prii, kuid vajalik on eelnev registreerimine. Seminaril kasutatud slaidid on lubatud avalikustada.19. märtsil 2018 kell 10:30-12:00 toimub veebiseminar IMI2 osalemise üldtingimustest ning…