Uudised ja teadaanded

 • H2020 tervise valdkonna partnerlusüritus ja infopäev toimuvad Brüsselis 7.-8. detsembril 2017

  Tervise valdkonna (Horisont 2020 SC1) infopäev Brüsselis toimub 8. detsembril ning sellele registreerimine on juba avatud. Osalemine on tasuta, kuid osalejate arv on piiratud. Traditsiooniliselt toimub infopäevast ka veebiülekanne, vastav link avaldatakse nädal enne üritust.Infopäeva hommikupoolses plenaarosas käsitletakse horisontaalseid teemasid nagu rahvusvahelise koostöö (kolmandate riikidega) põhimõtted; andmete jagamine; kliiniliste katsete…

 • Horisont 2020 kodulehel 2018.-2020. a tööprogrammid avalikud

  Horisont 2020  kodulehel on avatud 2018.-2020. aastate tööprogrammide eelnõud. Hetkel on kättesaadavad järgmiste tööprogrammide esialgsed tekstid:Marie Skłodowska-Curie tööprogrammSwafSi tööprogrammH2020 SC2 tööprogramm H2020 SC1 tööprogrammkosmose tööprogrammi mustand Future and Emerging Technologies, DRAFT work programme publishedNanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology, and Advanced Manufacturing and Processing (NMBP), DRAFT work programme publishedInformation and Communication Technologies, DRAFT work…

 • Eesti teadusnõunike süsteem on Euroopas eeskujuks, kõrgete poliitikakujundajate teadlikkus (avaliku sektori partnerlustest) vajaks aga parandamist

  EL teaduse ühise kavandamise algatuste kõrgetasemelise juhtgrupi (Groupe de haut niveau pour la Programmation Conjointe - GPC) ettepanekul alustas 2016. a juulis tööd töögrupp „Mutual Learning Exercise (MLE) on Alignment and Interoperability of research programmes. National coordination.” Töögrupi peamiseks ülesandeks sai osalevate liikmesriikide parimate praktikate vahetamine ning oma avaliku sektori partnerlustega seotud siseriiklike süsteemide/protseduuride edendamine….

 • Horisont 2020 tervise valdkonna 2017. aasta taotlusvooru tulemustest

  Esmalt üldülevaade Horisont 2020 ühiskonnaprobleemi „Tervishoid, demograafilised muutused ja heaolu“ 2017. aasta taotlusvoorust.2016. aasta suvel (28.07) ja sügisel (20.09 ning 8.11) avanenud taotlusvoor hõlmas nii Research and Innovation Action (RIA) kui ka Coordination and Support Action (CSA) tüüpi teemasid. Tõsi, SC1 PM-19-2017 oli Public Procurement for Innovative Solutions (PPI), kuid konkurssi sel teemal võib lugeda…

 • H2020 tervise valdkonna tegemistest 2017 sügise hakul

  2018. aasta taotlusvoor avaneb tõenäoselt oktoobris 2017. Tööprogramm võidakse avalikustada siiski mõni nädal varem; praegu on see Euroopa Komisjonis viimast lihvi saamas. Viimase taotlusvooru (2017) tulemused said teatavaks augusti alguses, ülevaate nendest anname eraldi kirjutisena lähinädalatel.Seoses avaneva taotlusvooruga toimub ka mitmeid infopäevi, konverentse ja partnerlusüritusi. Olgu mõned neist siinkohal ka…

 • Nagoya Protokolli nõuded Osalejaportaalis

  Osalejaportaali hiljutised uuendused tõid kaasa ühtaegu nii võimaluse kui ka kohustuse viia bioloogilist mitmekesisust puudutavad teadusandmed vastavusse geneetilistele ressurssidele juurdepääsu määratleva Nagoya Protokolli nõuetega.Meenutuseks: bioloogilise mitmekesisuse säilitamise põhimõtted on sätestatud konventsiooniga, mille toimimine omakorda on reguleeritud 193 riigi poolt tunnustatud Nagoya protokolliga. Euroopa Liidus on protokollist lähtuvad nõuded sätestatud EL…

 • Horisont 2020 biomajanduse valdkond on uueks hooajaks valmis

  Suvepuhkused on läbi või peatselt läbi saamas ning sügissemestri tegemised vajavad planeerimist. Tõsi, rääkides biomajandusest pole puhkuse mainimine kõige tegusamatele küll kohane, paljude jaoks on just suvi kibekiireim tööaeg. Kuid ka need, kel täna käed-jalad tööd täis ja sügisel pisut rahulikum aeg, võiksid leida mõne hetke, et rahulikumaks ajaks mõned…

 • Uus teenus – partneriotsing Horisont 2020 Osalejaportaalis

  Euroopa Komisjon on katsetamas Osalejaportaali (Participant Portal) uut teenust -  partneriotsingut, asendamaks erinevatel veebilehtedel ja väga erineva kvaliteediga andmebaasid ühtse ja uurimisteemade ning projektitüüpide mõttes universaalse otsingusüsteemiga. Süsteemi aluseks ja heaks kvaliteedi tagamise eelduseks on Komisjoni olemasolev andmebaas kõikide seni raamprogrammides projekti taodelnud organisatsioonide andmetega. Praegune testversioon võimaldabki vaid organisatsioonide…

 • IMI uute taotlusvoorude temaatikat tutvustatakse veebiseminaridel

  IMI uute taotlusvoorude temaatikat tutvustatakse veebiseminaridel.  Veebiseminarid kajastavad lähenevate taotlusvoorude teemasid ning osalemisreegleid. Teemade kirjeldused leiab ka IMI veebilehelt.Seminarid on tasuta, kuid vajalik on eelnev registreerimine. Juhised ja koodid seminaril osalemiseks saadetakse e-kirjaga seminarile registreerudes.Seminaride ajakava ja lingid registreerimiseks:Esmaspäeval, 3. juulil kell 17:00-18:30: Discovery and characterisation of blood-brain barrier targets…

 • Otsitakse SME instrumendi taotluste hindajaid

  Euroopa Komisjon otsib innovatsiooniekspertidest investoreid, kes oleksid valmis panustama ekspertpaneeli töösse ja hindama raamprogrammi Horisont 2020 SME instrumendi projekte.Sobiv hindaja omab ekspertiisi erakapitali, äriinglite investeeringute, ühisrahastuse, seemne- ja/või riskikapitali valdkonnas. Eksperdi tööd tasustatakse, kuid suurim lisaväärtus seisneb ehk võimaluses kohata paljulubavaid innovaatoreid ja saada uut teavet Euroopa innovaatiliste VKE-de kohta.2018….