Uudised ja teadaanded

 • IMI2 veebiseminarid juulis 2018

  IMI veebiseminarid 15. ja 16. taotlusvooru tutvustamiseks toimuvad 4.-23. juulil 2018.Taotlusvoorude teemasid tutvustavad EFPIA esindajad, kes on antud teema detailidega kursis, ning igal seminaril jäetakse aega ka küsimusteks-vastusteks.Veebiseminarid käsitlevad ka üldisi küsimusi nagu taotlusprotseduurika, intellektuaalomandiga seonduvad küsimused jms. Eraldi seminaris käsitletakse VKE-de osalemise võimalusi.Seminarid on tasuta, kuid vajalik on eelnev…

 • Biomajanduse 2018. aasta suve kesksed sündmused toimuvad 25. ja 26. juunil Brüsselis

  25. juunil 2018 toimub Euroopa Komisjoni korraldatav biomajanduse infopäev, õigemini Horisont 2020 ühiskonnaprobleemi „Toiduga kindlustatus, säästev põllumajandus, mere- ja merendusuuringud ning biomajandus“ osalemistingimusei ja 2019. aasta teemasid käsitlev infopäev. Traditsiooniliselt tutvustavad hommikupoolses sessioonis Euroopa Komisjoni ametnikud osalemise üldtingimusi; pärastlõunal tutvustatakse lähemalt tööprogrammi 2019. aasta temaatikat kolmes paralleelsessioonis.Infopäev kantakse üle veebis…

 • IMI saab 10-aastaseks

  Innovaaatiliste Ravimite Programmi IMI 10 aastaseks saamist tähistatakse kõrgetasemelise konverentsiga 27. juunil 2018, teadussümpoosioniga 22.-23. oktoobril ning iga-aastase sidusrühmade foorumiga 24. oktoobril 2018. Kõik üritused toimuvad Brüsselis ning nendel osalemine on avatud kõikidele huvilistele. Suure huvi tõttu on traditsiooniks kujunenud IMI ürituste edastamine veebis. Ise füüsiliselt kohale minna soovides on…

 • Maaeluministeeriumi osalemine teaduse ühiskavandamise initsiatiivis ”Põllumajandus, toiduga kindlustatus ja kliimamuutused”

  Maaeluministeerium osaleb teadusuuringute ühise kavandamise algatuses Joint Programming Initiative Agriculture, Food Security and Climate Change (FACCE – JPI) partnerina ning JPI Healthy and Productive Seas and Oceans (JPI Oceans) töös.Alljärgnevalt kirjeldame oma kogemust FACCE – JPI näitel.2010. a oktoobris andis Euroopa Nõukogu heakskiidu  teaduse ühise kavandamise algatusele ”Põllumajandus, toiduga kindlustatus ja kliimamuutused” (Agriculture, Food…

 • Horisont 2020 biomajanduse lähiaja sündmuste kalender

  Hoolimata kevade viibimisest Eestis on Euroopa biomajanduses alanud juba kiired ajad: ettevalmistamisel on mitmeid üritusi, millele oodatakse osalejaid üle kogu Euroopa ning mõnel juhul ka üle maailma. Allpool on kokkuvõte hiljuti saabunud teadetest.BBI 2018. aasta taotlusvooru käsitlev infopäev toimub Brüsselis 17. aprillil 2018. Päeva teisel poolel toimub partnerlusüritus, kus on…

 • Registreerimine Brüsselis 17. aprillil toimuvale BBI infopäevale on alanud

  Euroopa Liidu Biomajanduse Partnerlusprogrammi BBI infopäev toimub 17. aprillil 2018. Infopäev on tasuta, kuid vajalik on eelnev registreerimine, mis jääb avatuks kuni kohtade täitumiseni. Infopäeval tutvustatakse uue taotlusvooru teemasid ja üldist taotlemise protseduurikat. Eeldatavasti toimub üritusest ka veebiülekanne.Pärastlõunaks on plaanitud partnerlusüritus, kus on võimalik silmast-silma kohtuda potentsiaalsete projektipartneritega. Kohtumiste kokku leppimine…

 • IMI2 14. taotlusvooru teemasid käsitlevad veebiseminarid alates 16. märtsist 2018

  IMI-l (Innovative Medicines Initiative) on saanud heaks tavaks korraldada uut taotlusvooru käsitlevaid veebiseminare, kus teemade sisu tutvustavad EFPIA spetsialistid ning taotlemise tehnilisi aspekte IMI2 inimesed. Osalemine seminaridel on prii, kuid vajalik on eelnev registreerimine. Seminaril kasutatud slaidid on lubatud avalikustada.19. märtsil 2018 kell 10:30-12:00 toimub veebiseminar IMI2 osalemise üldtingimustest ning…

 • Registreerimine EMBO suvistele kursustele hakkab lõppema

  Registreerimine Euroopa Molekulaarbioloogia Organisatsioon EMBO 2018. aasta lähematele suvistele kursustele lõpeb peagi. Osavõtt kursustest on küll tasuline, kuid reeglina hõlmab tasu nii kursusel osalemist ja vajalikke materjale kui ka öömaja ja toitlustamist; vahel ka lennujaama transfeere. Täiendav teave on leitav EMBO veebilehel www.embo.org ning ülevaade suvistest koolitustest on esitatud ka allpool.EMBO Workshop |…

 • Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi konverents „Mis on Horisondi taga?“

  Aeg: 7.03.2018 kell 9.30-17.00Toimumiskoht: Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa Hotel Tallinn (Toompuiestee 27 / Paldiski mnt 4, 10149 Tallinn, Estonia)  Konverentsil antakse ülevaade Eesti tegevustest Horisont 2020-s ning arutletakse järgmise raamprogrammi väljakutsete ja suundade üle.  Raamprogrammi osalejad nii ülikoolidest kui ka erasektorist tutvustavad oma edulugusid.Konverentsil tutvustatakse plaane  9.  raamprogrammiks ning…

 • Euroopa juhtivate ülikoolide üleskutse luua järgmises raamprogrammis sotsiaal- ja humanitaarteaduste alaseks uurimistööks paremad võimalused

  5. veebruaril avaldasid kümme juhtivat Euroopa ülikooli üleskutse toetada sotsiaal- ja humanitaarteaduste (=SSH) alast uurimistööd järgmises raamprogrammis.Üleskutses tehti viis soovitust:SSH platvormi loomine ja multidistsiplinaarse koostöö tugevdamine;Julgustada teadlasi mõtlema selle üle, kuidas oma taotlustes esitleda akadeemilist ja sotsiaalset mõju;Tunnistada, et kõik erialad aitavad oluliselt kaasa kaasava ja jõuka Euroopa eesmärkide saavutamisele;Investeerida…