EIT Food kuulutab välja uute piirkondlike koostöökeskuste konkursi Print

EIT Food – Euroopa Innovatsiooni ja Tehnoloogia Instituudi toidu valdkonna võrgustik (Knowledge and Innovation Community, KIC) – kuulutab välja uute piirkondlike koostöökeskuste (EIT Food Hub), mis on regionaalsete CLC-de (Co-Location Centre) otseseks käepikenduseks, konkursi.
EIT Food arvestab hinnangut, et aastal 2050 on maakeral tarvis toita hinnanguliselt 9-10 miljardit inimest, kellest 3 miljardit on ülekaalulised ja 2 miljardit kannatavad alatoitumise käes, ja kus 30% toodetud toidust läheb raisku, ja selle strateegilisteks eesmärkideks on:
 • Tõsta tarbijate usaldust innovaatiliste toodete vastu;
 • Edendada tarbija teadlikkust ja valikuid tervislikumate toodete eelistamise suunas;
 • Kaasata vastava võrgustiku ja tagasiside süsteemi arendamise abi tarbija toidu tootmisse;
 • Tagada toidu tootmise jätkusuutlikkus ringmajanduse põhimõtete juurutamise läbi;
 • Välja töötada uusi ning parendada olemasolevaid toidu valdkonna koolitusprogramme kõikidel koolitustasemetel;
 • Edendada toiduvaldkonna ettevõtlust ja innovatsiooni.
Tulenevalt EIT üldeesmärkidest on põhirõhk just viimasel – ettevõtluse ja innovatsiooni edendamisel.
EIT Food’i CLC-d paiknevad Readingis, Varssavis, Madridis, Leuvenis ja Münchenis; võrgustiku juhtimiskeskus asub Belgias Leuvenis.
 
Üks kaheksast planeeritavast EIT Food Hub’st peab hakkama katma Eestit ja Leedut ja selle ülesanneteks on kaasata piirkondlikke ettevõtteid ja spetsialiste EIT Food tegevustesse:
 • regionaalse innovatsiooniskeemi (RIS) spetsialistide võrgustiku edendamine;
 • RIS innovatsioonigrantide konkursside korraldamine;
 • RIS stažööriskeemi haldamine;
 • Toidutootjate ja toiduettevõtete ning avaliku halduse ametnike koostöö edendamine ja osapoolte koolitamine;
 • Innovatsiooni skautluse – uute talentide märkamise ja toetamise – edendamine;
 • Innovatsiooni edendamine toiduainete tootmise ja tootjate – farmerite – tegevuste tasemel;
 • Regionaalsete „demo-päevade“ korraldamine;
 • Äri-ja koostööpartnerite külastusskeemide (study visits) haldamine;
 • RIS ürituste – teabe-, koolitus-, promo- jt ürituste – korraldamine.
Edukas EIT Food Hub kandidaat on organisatsioon, millel on olemas hea kogemus piirkondliku ettevõtluse ja innovatsiooni toetamisel ja edendamisel. Lisaks eeldatakse, et organisatsioon on võimeline 2018. aasta lõpuks kaasama piisavalt protsessi rahastajaid, et jätkata tegevusi alates 2019 ilma EIT Food toetuseta. Olemasolev võimekus on eelduseks ka seetõttu, et igapäevastele tegemistele (kontori- ja personalikulud) toetust ette nähtud ei ole. Samuti pole ette nähtud reisikulusid EIT Food üritustel osalemiseks. Samas on aga avatud võimalus ilma osalustasuta teha kaasa kõik EIT Food tegemised ning tunda end osana üle-euroopalisest võrgustikust. 

Täiendav info EIT Food veebilehelt https://eit.europa.eu/eit-community/eit-food 

Argo Soon
H2020 konsultant
Eesti Teadusagentuur
Soola 8, 51013 Tartu
Tel: 730 0372
Mob: 515 3424
www.etag.ee