Horisont 2020 biomajanduse valdkond on uueks hooajaks valmis Print

Suvepuhkused on läbi või peatselt läbi saamas ning sügissemestri tegemised vajavad planeerimist. Tõsi, rääkides biomajandusest pole puhkuse mainimine kõige tegusamatele küll kohane, paljude jaoks on just suvi kibekiireim tööaeg. Kuid ka need, kel täna käed-jalad tööd täis ja sügisel pisut rahulikum aeg, võiksid leida mõne hetke, et rahulikumaks ajaks mõned asisemad tegevused plaanida. Nii ühtedele kui teistele võiks käesolev ülevaade abiks olla, sest H2020 kulgeb omasoodu ja kedagi järele ootama ei hakata.
Horisont 2020 SC2 “Toiduga kindlustatus, säästev põllumajandus, mere- ja merendusuuringud ning biomajandus” valdkonna 2018. aasta tööprogrammi koostamine on lõpusirgel ning see saab avalikkusele kättesaadavaks tõenäoselt selle aasta novembri alguses. Väike lootus on, et tööprogrammi nn eelpublitseerimine võiks toimuda mõni nädal varemgi. Et asjade kuluga kursis olla, siis tuleks vähemalt mõnd allpool nimetatud infoüritust külastada. See on selle võrra lihtsam, et Euroopa Komisjoni korraldatavad üritused on jälgitavad ning järelvaadatavad ka veebis.
Mis siis toimuma saab:
H2020 projekti PROGRESS lõpukonverents toimub 27. septembril Brüsselis. Projekti eesmärgiks oli kaardistada EL biotööstuse kitsaskohad ja arenguvõimalused ning neid tulemusi konverentsil tutvustataksegi. Konverentsil osalemine on prii, kuid vajalik on eelnev registreerimine, milleks tuleb hiljemalt 17. septembril saata vastavasisuline kiri aadressil progress-bio@isi.fraunhofer.de; selles tuleb märkida oma nimi ja e-kirja aadress ja asutuse kontaktandmed. Projekti ja konverentsi kohta saab täiendavalt lugeda projekti veebilehelt.

3.-4. oktoobril toimuvad Brüsselis H2020 tööstusinnovatsiooni infopäevad.  Selle raames toimuvad ka biotehnoloogia sessioonid. Nagu raamprogrammi üritustel ikka, on neil osalemine tasuta kuid vajalik on eelnev registreerimine, mida saab teha ürituse veebilehe vahendusel.

6. novembril 2017 toimub H2020 SC2 partnerlusüritus Prahas konverentsi „Recent advances in food analysis“ (RAFA 2017) satelliitüritusena. Nagu ikka pakub partnerlusüritus võimalust kohtuda silmast-silma potentsiaalsete projektipartneritega ning tutvustada oma  töörühma ja kavandatavate projektide ideid viieminutiliste ettekannetega. Osalemine partnerlusüritustel on prii. Enam teavet on veebilehel http://www.ncp-biohorizon.net/events?cmd=showDetail&id=130 ning https://www.b2match.eu/foodsecurity2017

Biomajanduse nädal Brüsselis 14.-17. novembril 2017. Selle raames toimuvatest üritustest on lähem info järgmiste kohta:
14. novembril toimub H2020 SC2 „Toiduga kindlustatus, säästev põllumajandus, mere- ja merendusuuringud ning biomajandus“ infopäev. Infopäeva tavapärase formaadi kohaselt tutvustavad Euroopa Komisjoni inimesed hommikusel sessioonil 2018. aasta taotlusvooru üldtingimusi ja tehnilisi aspekte ning  pärastlõunastel temaatilistel paralleelsessioonidel (SFS, BG, RUR) taotlusvooru temaatikat. Infopäeva eeliseks on võimalus esitada küsimusi otse Komisjoni ametnikele. Traditsiooniliselt toimub infopäevast ka videoülekanne, selle jälgimise detailid antakse teada nädal-paar enne üritust.

15. novembril toimub H2020 SC2 partnerlusüritus, kus on võimalik kohtuda näost-näkku potentsiaalsete projektipartneritega ning tutvustada oma  töörühma ja kavandatavate projektide ideid viieminutiliste ettekannetega. Osalemine partnerlusüritustel on prii, kuid vajalik on eelnev registreerimine. Täiendav info veebilehel http://www.ncp-biohorizon.net; registreerimine ja partneritega kohtumiste planeerimine: https://www.b2match.eu/foodbrokerage2017/

16. novembril leiab aset H2020 Biomajanduse päev, kus tutvustatakse Euroopa Biomajanduse Strateegia ja sellest lähtuva tegevuskava ja töödokumente ning konverents on avatud diskussioonideks, mille tulemused võiksid kaasa aidata nende dokumentide parendamisele. Samuti arutatakse EL Biomajanduse Manifesti värskeimat versiooni. Manifesti eesmärk on  kaitsta EL biomajandusettevõtete ja selle valdkondadega tegelevate teadlaste jt sidusrühmade huve ning samas anda suunised EL ja liikmesriikide poliitikutele ja visionääridele, millega peaks biomajandus tegelema ja kuhu suunas liikuma, et tagada selle jätkusuutlikkus ja konkurentsivõimelisus. Manifest peaks Euroopa Komisjoni ametnike poolt heaks kiidetama ja avalikustatama selle aasta novembris Euroopa biomajanduse nädalal (46. nädal), mil leiab aset terve hulk biomajanduse valdkonna üritusi Brüsselis ja paljudes teistes Euroopa teaduskeskustes.

17. novembri üritused kannavad koondnime „Biomajanduse digitaliseerimise edendamine“. Nii põllumajandustootmine, toidu jt põllumajandustoorainel põhinevate toodete tootmine ning tarnimine kui ka teised biomajanduse harud ei saa tänapäeval läbi digi-lahendusteta. Foorumil osalevad farmerite esindajad, poliitikud, teadlased jt, püüdes kaardistada probleeme, vajadusi ning kõiki osapooli rahuldavaid võimalikke lahendusi. On ilmne, et üsna palju tuleb juttu biomajanduse valdkonda edendavast innovatsioonist. 
Foorumi üks paralleelsessioon keskendub „sinisele peenrale“, kus arutatakse ookeanide, merede ja siseveekogude biomajandusliku potentsiaali realiseerimise võimalusi erinevate sidusrühmade (teadlased, poliitikud, ettevõtjad, keskkonnakaitsjad jt) arvamusi arvestades ning kõiki rahuldavaid lahendusi otsides. Päris uut jalgratast leiutama ei hakata, sest ka sinise biotehnoloogia ehk sinise biomajanduse edendamiseks on koostatud riiklikke, regionaalseid, üle-euroopalisi ja globaalseid strateegiaid ning tegevuskavasid, mis foorumil üle vaadatakse.


Argo Soon
argo.soon@ag.ee