Euroopa Komisjoni konverents ELi rahaliste vahendite tulevikust Print

Kuupäev/Aeg
Kuupäev(ad): 25.09.2017
Toimumisaeg: 00:00
Asukoht
Välismaa
Valdkond

Euroopa Komisjon korraldab Brüsselis konverentsi ELi rahaliste vahendite tulevikust. Konverents toimub Euroopa Komisjoni juunis avaldatud ELi rahaliste vahendite tuleviku aruteludokumendi (ingl. reflection paper) ja tulevase mitmeaastase finantsraamistiku (ingl. Multiannual Financial Framework) ettepaneku valguses.

Konverents, mida võõrustab Euroopa Komisjoni eelarve ja personali volinik Günther Oettinger, toob kokku kõrgetasemelised Euroopa institutsioonide liikmed, ELi valitsuste esindajad ja teised sidusrühmad, et arutada, kuidas ELi eelarve saab kõige paremini panustada Euroopa tuleviku kujundamisse: kuidas eraldada raha sinna, kus see on oluline; kuidas saada kõige rohkem kasu saavutustest; ja kuidas kujundada tulevikukindlat ELi rahastust.

Konverents keskendub järgnevatele teemadele:

  • Praeguste ja tulevaste väljakutsetega tegelemine: ELi lisandväärtusega eelarve, mis vastab poliitilisele reaalsusele ja tulevastele väljakutsetele.
  • Poliitiline fookus teadusuuringutele ja innovatsioonile: ELi rahastus edukaks ja kaasaegseks ühiskonnaks.
  • ELi tuleviku rahastamine: milline on järgmine mitmeaastane finantsraamistik?

Rohkem infot ja registreerimine SIIN.

——————————–

Conference on the future of EU finances

With the Commission reflection paper on the Future of EU finances published in June and the upcoming proposal for the next Multiannual Financial Framework, the Conference on the future of EU finances, hosted by Commissioner Günther Oettinger, Budget and Human Resources, will bring together high-level members of European institutions, representatives of EU governments and other stakeholders to discuss how the EU budget can contribute to shape the future of Europe: how to put money where it matters; how to capitalise on achievements; and how to design future-proof EU finances.

The conference is organised around the following themes:

  • Dealing with current and future challenges: A EU Value added budget: fitting with political realities and responding to future challenges
  • Policy focus on Research & Innovation: EU financing for a thriving modern society
  • Financing EU’s futuure: What will the next MFF look like?