Konverents “Biomajanduse digitaliseerimise edendamine” Brüsselis Print

Kuupäev/Aeg
Kuupäev(ad): 17.11.2017
Toimumisaeg: 00:00
Asukoht
Välismaa

17. novembri üritused kannavad koondnime „Biomajanduse digitaliseerimise edendamine“. Nii põllumajandustootmine kui toidu jt põllumajandustoorainel põhinevate toodete tootmine ning tarnimine kui ka teised biomajanduse harud ei saa tänapäeval läbi digi-lahendusteta. Foorumil osalevad farmerite esindajad, poliitikud, teadalased jt, püüdes kaardistada probleeme ja vajadusi ning võimalusi lahendusteks, mis rahuldaksid kõiki osapooli. On ilmne, et üsna palju tuleb juttu biomajanduse valdkonda edendavast innovatsioonist.

Foorumi üks paralleelsessioon keskendub „sinisele peenrale“ ja sellel arutatakse ookeanide, merede ja siseveekogude biomajandusliku potentsiaali realiseerimise võimalusi erinevate sidusrühmade – teadlased, poliitikud, ettevõtjad, keskkonnakaitsjad jt huvisid, võimalusi ja arvamusi arvestades ning kõiki rahuldavaid lahendusi otsides. Päris uut jalgratast leiutama ei hakata, sest ka sinise biotehnoloogia ehk ka sinise biomajanduse edendamiseks on koostatud riiklikke, regionaalseid, üle-euroopalisi ja globaalseidki strateegiaid ja tegevuskavu ning foorumil vaadatakse needki üle.