Konverents “Toiduainete teadusuuringute ja innovatsiooni rakendamine 2030: teaduspoliitiline dialoog” Print

Kuupäev/Aeg
Kuupäev(ad): 16.10.2017
Toimumisaeg: 00:00
Asukoht
Välismaa
Valdkond

Brüsselis toimuva ühepäevase konverentsi eesmärk on levitada edukaid Euroopa teadus- ja innovatsioonialaseid algatusi ja panustada käimasolevasse teaduspoliitilisse toitumise ja toiduga kindlustusega seotud dialoogi.

Üritus pakub sidusrühmadele platvormi, et hinnata Euroopa teadusuuringute, innovatsiooni ja investeeringute hetkeolukorda ning uurida tuleviku vajadusi, mis on seotud järgnevate toitumise ja toiduga kindlustatuse prioriteetidega:

  • Jätkusuutlik ja tervislik toitumine;
  • Vastupanuvõime kliimamuutustele ja keskkonnasäästlikkus;
  • Ringlus ja ressursitõhusus;
  • Toidusüsteemi innovatsioon ja kogukondade mõjuvõimu suurendamine.

Osavõtt on tasuta ja on avatud teadlastele, poliitikakujundajatele, rahastamisasutustele, investoritele, riigiasutustele, tööstussektorile, ettevõtjatele, üliõpilastele ja kodanikuühiskonna esindajatele.

Üritus on jätkuks 2016. aastal toimunud kõrgetasemelisele FOOD 2030 üritusele ning on oluliseks verstapostiks valmistades ette teist FOOD 2030 kõrgetasemelist üritust Bulgaaria ELi Nõukogu eesistumise ajal Plovdivis 21.-22. juunil 2018.

Rohkem infot ja registreerimine SIIN.
 
————————————

Harnessing Research and Innovation for FOOD 2030: A Science Policy Dialogue

This one day conference will serve to disseminate successful European Research and Innovation (R&I) initiatives and contribute to the ongoing science-policy dialogue in the area of Food Nutrition and Security.

It will provide a stakeholder platform to assess the current state of European research, innovation and investment, and explore future needs relevant to the Food and Nutrition Security priorities of:

  • Sustainable and healthy nutrition;
  • Climate-resilience and environmental sustainability;
  • Circularity and resource efficiency; and
  • Food system innovation and empowerment of communities.

Participation is free of charge and will be open to researchers, policy makers, funders and investors, policy makers and public authorities, industry, entrepreneurs, students and civil society representatives.

The event builds on the successful FOOD 2030 High Level Event of October 2016 and will acts as an important milestone in the preparation of the second FOOD 2030 High Level event to be held under the Bulgarian Presidency in Plovdiv on 21-22 June 2018.