Science Europe’i töötuba “Kuidas parandada teadusasutustes soolist võrdõiguslikkust?” Print

Kuupäev/Aeg
Kuupäev(ad): 28.02.2017
Toimumisaeg: 00:00
Asukoht
Välismaa
Valdkond

28. veebruaril korraldab Science Europe’i soo ja mitmekesisuse töörühm Brüsselis töötoa teemal “Kuidas parandada teadusasutustes soolist võrdõiguslikkust?”. Üritusel avaldab Science Europe soolise võrdõiguslikkuse teemal oma uue praktilise juhendi, milles tuuakse praktilisi näiteid ja tehakse ettepanekuid, kuidas konkreetsete meetmetega viia ellu tõhusaid muudatusi. Juhend käsitleb kolme järgnevat teemat: kuidas vältida mitteteadlikku eelarvamust eksperthindamisel, kuidas jälgida soolist võrdõiguslikkust ja kuidas parandada toetuste haldamise tavasid. Töörühm esitleb kõigi kolme teema puhul järeldusi ja soovitusi, millele järgneb paneeldiskussioon peamiste sidusrühmadega.

Registreerida saab siin.

————————-

Science Europe Workshop ‘How to Improve Gender Equality in Research Organisations’

On 28 February 2017, the Science Europe Working Group on Gender and Diversity will organise a workshop on improving gender equality in research organisations. On this occasion, the new Science Europe Practical Guide “How to Improve Gender Equality in Research: A Practical Guide for Research Funding and Research Performing Organisations” will also be publically released.

The Practical Guide on ‘How to Improve Gender Equality in Research’ is structured around three crucial issues:

•             how to avoid unconscious bias in peer-review processes;
•             how to monitor gender equality; and
•             how to improve grant management practices.

It makes concrete suggestions on how to implement effective change via the recommendation of specific measures, and includes many good practice examples. For each of the three topics, presentations of the findings and recommendations of the Working Group will be followed by a panel discussion with key stakeholders, as well as by an open discussion with all workshop participants.