UAS4EUROPE konverents “Rakenduskõrgkoolid: maksimaalse edu saavutamine Horisont 2020-s ja väljaspool – Õpi! Võrgustu! Tee lobitööd!” Print

Kuupäev/Aeg
Kuupäev(ad): 15.03.2017
Toimumisaeg: 00:00
Asukoht
Välismaa
Valdkond

UAS4EUROPE (ingl. Universities of Applied Sciences for Europe) korraldab konverentsi Brüsselis, mis koosneb päevasest ja õhtusest osast.

Konverents keskendub väljakutsele, millega rakenduskõrgkoolid on vastamisi Euroopa tasandil, ning võimalustele, mida rahvusvaheline koostöö pakub. Üritus pakub infot ka Euroopa Komisjoni järgnevate aastate tegevuskava kohta, praktilisi nõuandeid, kuidas edukalt rahastust taotleda ning võimalust jagada kogemusi ametnike ja teiste taotlejatega.

Pärastlõunane sessioon hõlmab endas töötubasid:

 • Tervis ja heaolu
 • Keskkond, toit ja põllumajandus
 • Energia ja kliimamuutused
 • Progressi võimaldavad ja tööstustehnoloogiad, digitaliseerimine
 • Kunst ja disain

Konverents on eelkõige mõeldud teadlastele ja ELi (poliitika) ametnikele, kes töötavad Euroopa rakenduskõrgkoolis. Konverentsile järgneb õhtune vastuvõtt.

UAS4EUROPE on EURASHE (ingl. European Association of Institutions in Higher Education), UASnet-i (ingl. Universities of Applied Sciences network), swissuniversities, Bayerni Ülikooli ja Austria FHK (ingl. Austrian Association of Universities of Applied Sciences) ühine algatus.

Rohkem infot ja registreerimine SIIN.

————————– 

UAS4EUROPE conference “Universities of Applied Sciences: Maximising Success in Horizon 2020 and beyond – Learn! Network! Lobby!

On 15 March, the UAS4EUROPE conference will take place. It will consist of a daytime and evening part.

It will address the challenges UAS are facing when engaging on the European level, but also the chances international cooperation offers. Furthermore, it will provide interesting insights into the European Commission’s agenda for the coming years, practical tips on how to successfully apply for funding as well as many opportunities to exchange experiences with officials and other applicants. To facilitate networking and allow a more in-depth exchange, the afternoon session will consist of parallel workshops on

 • Health and Wellbeing
 • Environment, Food and Agriculture
 • Living and Working in the 21st Century
 • Energy and Climate Change
 • Enabling and Industrial Technologies, Digitalisation
 • Arts and Design

The conference is intended primarily for researchers and EU (policy) officers working at European UAS and it will be followed by an evening reception.