Üritus „Kuidas Euroopa bio- ja meditsiiniteaduste teadustaristud stimuleerivad innovatsiooni avatud juurdepääsust“ Print

Kuupäev/Aeg
Kuupäev(ad): 20.06.2017
Toimumisaeg: 00:00
Asukoht
Välismaa

Brüsselis toimuva ürituse eesmärk on uurida, kuidas 11 bio- ja meditsiiniteaduste teadustaristut, mis osalevad Horisont 2020 rahastatud projektis CORBEL, saaksid stimuleerida innovatsiooni Euroopas pakkudes avatud juurdepääsu oma põhilisele varale, näiteks ressurssidele, tehnoloogiatele, andmetele ja teadmistele. Üritusel tutvustatakse neid teadustaristuid ja arutatakse uudseid mudeleid tööstusega koostöö tegemiseks.

Aruteluteemad:

  • Kuidas saavad erinevate teadustaristute pakutavad ressursid, tehnoloogiad, andmed ja teadmised optimaalselt tegeleda tööstusharude vajadustega?
  • Intellektuaalomandi strateegia avatud innovatsioonis ja uued ärimudelid.
  • Mis võiks olla eksperdikeskuste, uudsete avaliku ja erasektori vaheliste partnerluste mudeli, panus avatud innovatsiooni?

Ürituse sihtgrupiks on teadustaristud, tööstus, Euroopa Komisjon, uurimisgrupid ja teised teadusuuringute ja innovatsiooni valdkondade sidusrühmad.

Rohkem infot SIIN.

Kuigi registreerimistähtaeg on möödas, on võimalik ikka registreerida saates email järgnevale aadressile: christoph.schreiner@medunigraz.at.

 ————————————–

How European Biological and Medical Sciences Research Infrastructures boost Innovation by Open Access

The purpose of this meeting is to explore how the 11 Biological and Medical Sciences Research Infrastructures (BMS RIs) participating in CORBEL can stimulate innovation in Europe through providing open access to their key assets, such as resources, technologies, data and knowledge.

We will showcase the Research Infrastructures and discuss novel models of collaboration with industry.

Topics will include:

  • How resources, technologies, data and knowledge provided by different RIs can address industries’ needs optimally
  • IP strategy in open innovation and new business models
  • What could be the contribution of Expert Centres, a novel model of public-private partnership, to open innovation?

Target groups: research infrastructures, industry, the European Commission, research groups and other stakeholders from research and innovation fields.