Marie Skłodowska-Curie individuaalgrantide infopäev Tallinnas Print

Teisipäeval, 23. mail 2017
kell 13:00 – 15:00
TTÜ ruumis SOC-212 (Akadeemia tee 3)

Horisont 2020 programmist rahastatavate Marie Skłodowska-Curie (MSC) individuaalgrantide eesmärgiks on toetada teadlaste karjääri arengut läbi mobiilsuse. Grante saavad taotleda doktorikraadiga teadlased, et stažeerida 1 kuni 2 aastat välisriigis. Reeglina kehtib nn mobiilsuskriteerium: taotleja ei või olla elanud või töötanud riigis, kuhu minekuks ta granti taotleb, enam kui 12 kuud viimase 3 aasta jooksul. MSC individuaalgrandid toetavad ka reintegratsiooni Euroopas pärast pikemat viibimist väljaspool Euroopat, ning teadustööle naasmist pärast vahepausi (nt pärast vanemapuhkust). Neil juhtudel on mobiilsuskriteerium paindlikum: sihtriigis viibimise pikkus ei või ületada 3 aastat viimase 5 aasta jooksul.

2017.a Marie Skłodowska-Curie individuaalgrantide konkurss avanes 11. aprillil ning taotluste esitamise tähtaeg on 14. september 2017.a. Konkursi veebileht:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2017.html

Infopäeval annab Horisont 2020 Marie Skłodowska-Curie meetmete konsultant Kristin Kraav (Eesti Teadusagentuur) ülevaate konkursi eesmärkidest ja tingimustest ning taotlusdokumentidest.

Registreerumine:

http://www.etag.ee/uritus/marie-sklodowska-curie-individuaalgrantide-infopaev-tallinnas-2/

NB! 24. mail toimub sama infoüritus ka inglise keeles, ruumis SOC-213, kell 13-15.00. Lisainfo ja registreerumine: http://www.etag.ee/en/uritus/information-day-marie-sklodowska-curie-individual-fellowships-tallinn/ 

Lisainfo:

Kristin Kraav
MSC tegevuste consultant
Eesti Teadusagentuur
kristin.kraav@etag.ee
Tel 730 0337
skype: kristinkraav
www.etag.ee