Otsitakse SME instrumendi taotluste hindajaid Print

Euroopa Komisjon otsib innovatsiooniekspertidest investoreid, kes oleksid valmis panustama ekspertpaneeli töösse ja hindama raamprogrammi Horisont 2020 SME instrumendi projekte.
Sobiv hindaja omab ekspertiisi erakapitali, äriinglite investeeringute, ühisrahastuse, seemne- ja/või riskikapitali valdkonnas. Eksperdi tööd tasustatakse, kuid suurim lisaväärtus seisneb ehk võimaluses kohata paljulubavaid innovaatoreid ja saada uut teavet Euroopa innovaatiliste VKE-de kohta.
2018. aastal on plaanis mõningad väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele suunatud toetusskeemi SME instrument uuendused, mille eesmärgiks on selle muutmine kõrge innovatsioonipotentsiaaliga ettevõtetele sobivamaks ja kättesaadavamaks. Muu hulgas kujundatakse ümber 2. faasi projektide hindamine, mis hakkab toimuma kaheastmelisena. Kõigepealt toimub taotluste kaughindamine ja seejärel viiakse läbi intervjuud kõrgema skoori saanud taotlejatega.

Täpsem info, kuidas eksperdiks saada: https://ec.europa.eu/easme/en/investor

Lisainfo Eesti Teadusagentuuris
Margit Ilves
margit.ilves@etag.ee