Horisont 2020 nõuandvad kogud (Advisory Groups) Print

- Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT)
- Tark, keskkonnahoidlik ja integreeritud transport
Tulevased ja kujunemisjärgus tehnoloogiad (FET)
Nanotehnoloogiad, kõrgtehnoloogilised materjalid; kõrgtehnoloogiline tootmine ja töötlemine (Nano)
Marie Skłodowska-Curie tegevused
Kaasav, innovatiivne ja kaasa mõtlev ühiskond
Tervishoid, demograafilised muutused ja heaolu
Euroopa Teadustaristud, sh e-Taristud
Toiduga kindlustatus, säästev põllumajandus, mere- ja merendusuuringud ning biomajandus
Innovatsioon väike- ja keskmise suurusega ettevõtetes (VKEdes)
Kliimameetmed ja keskkond, ressursitõhusus ja toorained
Tulevased ja kujunemisjärgus tehnoloogiad (FET)
Teadus koos ühiskonnaga ja ühiskonna heaks
- Osaluse laiendamine
Kosmos
- EURATOM 
- Energia