Projekt BIOWAYS kaardistab Euroopa biomajandust ning püüab tõsta eurooplaste teadlikkust biomajandusest Print

Projekti BIOWAYS rahastatakse Euroopa Biomajandusettevõtete Konsortsiumi ja Euroopa Komisjoni ühisprogrammist BBI (Bio-Based Industries), mille peaeesmärk on Euroopa biomajanduse edendamine. BBI on Horisont 2020 alaprogramm, mida rahastatakse H2020 eelarvest ning ka projektide taotlemine toimub H2020 osalejaportaali kaudu.

Projekti käigus analüüsitakse biomajanduse potentsiaali ning püütakse leida võimalusi, kuidas biomajandust rakendada laiemalt ning tõhusamalt.  Püütakse ka parendada kommunikatsiooni biomajanduse ettevõtjate ja teadlaste ning kodanike vahel. Et sõnum biotoormel põhinevatest toodetest leviks kõikideni, püütakse leida ja valida parimad kanalid, meetodid ning materjalid. Biotoormel põhinevaid tooteid on turul juba praegugi, kuid teadlikkus neist ei ole piisav. Samas on biomajanduse arenguks tarvis ühiskonna toetust.

BIOWAYS vaatab üle teiste biomajanduse edendamist käsitlevad algatused ning seni toodetud teavitus- ja koolitusmaterjalid ning annab soovitused nende parendamiseks nii, et need haakuksid ka BBI strateegiaga.

Projekti tegevuste pagasis on mitmeid küsitlusuuringuid, olemasolevate andmete analüüse, arupidamisi sidusrühamde esindajatega, ajurünnakuid ja palju muud.

Mõnedel juhtudel kasutatakse ka avaliku arvamuse meetodit, lootes, et kodanikud on aktiivsed ning biomajandusest huvitatud. Siinkohal soovitab ka ETAg osaleda aktiivselt küsitlustes ja arvamusuuringutes, sest meie arvamus loeb! Esimene võimalus Euroopa biomajandust toetada on siinsamas; vastamine võtab aega ca 10-15 minutit ja Teie vastused on konfidentsiaalsed.

Bio-põhiste toodete küsitlusele vastamise lõppkuupäev on 30. aprill 2017!

Küsitlus on kättesaadav ka pildile klikates!
BBI

Projekt algas 1. oktoobril 2016 ning see kestab 2018. aasta 30. septembrini.

Projekti koordineerib Insight Publishers Ltd. Ühendkuningriigist ning Eesti-poolne partner on Civitta Eesti. Hetkel on see ainus Eesti osalusega projekt, mida rahastatakse BBI programmist.

Rohkem saab BBI-st lugeda selle programmi veebilehelt


Lisainfo Eesti Teadusagentuuris
Argo Soon
argo.soon@etag.ee