ERA-NET Cofund Print

ERA-NET Cofund asendab eelmise perioodi ERA-NET+ ja ERA-NETi. ERA-NET Cofundi eesmärk on innustada liikmesriikide teadust rahastavaid organisatsioone korraldama ühiskonkursse ning ühiselt rahastama parimaid koostööprojekte. Lisaks ühiskonkursside korraldamisele on ERA-NET Cofundi raames lubatud ka muud kaasnevad tegevused, nagu strateegiate koostamine, täiendavate ühiskonkursside korraldamine ainult partnerite osalusega jne. Horisont 2020 perioodil avatakse igal aastal keskmiselt kümme temaatilist ERA-NET Cofundi taotlusvooru (2014. aastal avati 10 erineva valdkonna taotlusvoorud, 2015. aastal avatakse  eeldatavasti 11).  Projektide kestus ei tohi ületada 5 aastat.

Teemade raames võivad esitada taotlusi kõik teadust rahastavate organisatsioonide võrgustikud, sh ka Teadusuuringute ühise kavandamise algatused (JPI), Euroopa Komisjoni (EK) top-up rahastusega ühiskonkursi korraldamiseks. Võitnud konsortsiumid alustavad ühiskonkursside ettevalmistamist.

Ühiskonkursi minimaalne eelarve on 5 mln eurot (sisaldab EK panust). Euroopa Komisjoni ühiskonkursi eelarvest moodustab 33%.  Seda summat korrigeeritakse ERA-NETi lõpus lähtuvalt partnerriikide tegelikust eelarvest projektide rahastamisel.  EK top-up’i võib konsortsium kasutada vastavalt oma äranägemisele projektide rahastamiseks.

Aruteluks on kolm võimalikku mudelit:

  • Kogu raha jaotatakse proportsionaalselt vastavalt partnerorganisatsioonide ühiskonkursil osalemise eelarvele
  • Kogu raha kasutatakse vaid tekkivate „tühimike“ täitmiseks
  • Osa raha jaotatakse proportsionaalselt ning osa kasutatakse tekkivate „tühimike“ täitmiseks

Hetkel on esimese Cofund taotlusvooru nendest taotlustest, milles ETAg oli üheks konsortsiumi partneriks, EK poolt heaks kiidetud järgmised projektitaotlused:

- Water Works 2014-2019 in Support of the Water JPI (selles taotluses on lisaks ETAg-ile partneriks ka KKM)

Kontaktisikud Eesti Teadusagentuuris:
Aare Ignat (aare.ignat@etag.ee)
Margit Suuroja (margit.suuroja@etag.ee)

- Consolidating the European Research Area on biodiversity and ecosystem services

Kontaktisikud Eesti Teadusagentuuris:
Aare Ignat (aare.ignat@etag.ee)
Margit Suuroja (margit.suuroja@etag.ee)

- Translational research on human tumour heterogeneity to overcome recurrence and resistance to therapy (TRANSCAN-2)

Kontaktisikud Eesti Teadusagentuuris:
Argo Soon (argo.soon@etag.ee)
Aare Ignat (aare.ignat@etag.ee)