Teadus koos ühiskonnaga ja ühiskonna heaks Print

Programmi eesmärk ja fookus
Horisont 2020 läbivaks põhimõtteks ja käesoleva programmi fookuseks on kontseptsioon, mil nimeks vastutustundlik teadus ja innovatsioon (Responsible Research and Innovation, RRI). See koosneb järgmistest põhimõtetest:

 • Ühiskonna kaasamine (osalusprotsesside väljatöötamine, väliste ekspertgruppide kasutamine, valdkondade ülene teadus ja innovatsioon)
 • Kogu teadlaskonna potentsiaali parem kasutamine (naisteadlaste osakaalu eesmärk 40%), soolõime teaduses ja innovatsioonis
 • Teaduseetika põhimõtete järgimine kogu protsessi jooksul alates planeerimisest
 • Seosed teadusharidusega
 • Avatud juurdepääs teadustulemustele ja andmetele
 • Seosed teadusharidusega, teadlaskarjääri atraktiivsus

Programmi eesmärgiks on luua toimiv koostöö teaduse ja ühiskonna vahel, tuua teadusesse ja innovatsiooni uusi talente ja ühendada kõrgetasemeline teadus ühiskonna vajaduste ja vastutusega.
2016. aasta konkursi tähtaeg on – 30. august 2016

2016-2017 tööprogrammis on prioriteetideks järgmised valdkonnad:

1. Vastutustundliku teaduse ja innovatsioon põhimõtete rakendamine teadus- ja teadust rahastavates organisatsioonides
2016. aastal on avatud 4 teemat:

 • SwafS.01.2016  – Participatory research and innovation via Science Shops (rahastatakse 1 taotlus) – Toetust saavad ülikoolid ja teised teadusasutused, et kas luua teadusturg või tugevdada olemasolevat struktuuri nii Euroopas kui mujal
 • SwafS.03.2016 – Support to research organisations to implement gender equality plans (GEPs) (rahastatakse 2-3 taotlust) – Toetust antakse asutustele GEPide loomiseks sh auditi tegemiseks kehtivatele praktikatele, strateegiate loomiseks, rakendamiseks ja selle täitmise jälgimiseks
 • SwafS-04-2016: Opening Research Organisations in the European Research Area (rahastatakse 2-3 taotlust) – Teadusasutuste ja teadust rahastavate asutuste ning ühiskonna ehk siis „lõpptarbija“ vahelise koostöö arendamine
 • SwafS-07-2016: Training on Open Science in the European Research Area (rahastatakse 1 taotlus)
2. Vastutustundliku teaduse ja innovatsioon põhimõtete rakendamine Horisont läbivalt 2020 programmis
2016. aastal on avatud 1 teema:
 • SwafS-09-2016: Moving from constraints to openings, from red lines to new frames in Horizon 2020 (rahastatakse 1 taotlus)
3. Teaduse ja innovatsiooni kaasav ja ennetav juhtimine
2016. aastal on avatud 4 teemat:
 • SwafS-15-2016: Open Schooling and collaboration on science education (rahastatakse 1 taotlus) – Koostöö formaalse ja mitte-formaalse teadushariduse, ettevõtete, VVOde vahel
 • SwafS-16-2016: Mapping the Ethics and Research Integrity Normative Framework (rahastatakse 1 taotlus)
 • SwafS-17-2016: The Ethics of informed consent in novel treatment including a gender perspective (rahastatakse 1 taotlus)
 • SwafS-18-2016: The Ethics of technologies with high socio-economic impact and Human Rights relevance (rahastatakse 1 taotlus)
 • SwafS-19-2016: Networking of National representatives and resources centres on Gender in R&I (rahastatakse 1 taotlus)
 • SwafS-25-2016: Celebrating European Science (rahastatakse 1 taotlus) – Rahastatakse üritusi, mis tutvustavad noortele teadlastele kõrgetasemelist Euroopa teadust ja karjäärivõimalusi. 
  Selle teema TÄHTAEG 26. jaanuar 2016!
Täpsem info tööprogrammis

Kontakt ja lisainfo:
Terje Tuisk
terje.tuisk@etag.ee