Euroopa muutuvas maailmas Print

Europe in a changing world – inclusive, innovative and reflective Societies

Euroopa muutuvas maailmas – kaasav, innovatiivne ja kaasamõtlev ühiskond“ kuulub  Horisont 2020 programmi nn seitsme ühiskondliku väljakutse hulka.  Antud valdkonda käsitleva tööprogrammi kõik tegevused on suunatud Euroopa sotsiaalsetele, majanduslikele ja poliitilistele probleemidele teaduslike lahenduste otsimisele.

Tööprogrammi konkursid on jaotatud viide temaatilisse blokki:

1) Kriisist ülesaamine
2) Noored
3) Kultuuripärand ja Euroopa identiteet
4) Rahvusvaheline koostöö
5) Innovatsiooni uued vormid

Tööprogramm:
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/europe-changing-world-inclusive-innovative-and-reflective-societies 

Konkursid on avatud:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html

Kontakt
Ülle Must
ulle.must@etag.ee