Uus teenus – partneriotsing Horisont 2020 Osalejaportaalis Print

Euroopa Komisjon on katsetamas Osalejaportaali (Participant Portal) uut teenust -  partneriotsingut, asendamaks erinevatel veebilehtedel ja väga erineva kvaliteediga andmebaasid ühtse ja uurimisteemade ning projektitüüpide mõttes universaalse otsingusüsteemiga. Süsteemi aluseks ja heaks kvaliteedi tagamise eelduseks on Komisjoni olemasolev andmebaas kõikide seni raamprogrammides projekti taodelnud organisatsioonide andmetega. Praegune testversioon võimaldabki vaid organisatsioonide otsingut temaatika ja otsisõnade abil ja süsteemi praeguses arengufaasis saab sobivate partneritega kontakteeruda nende LEAR’de kaudu.

2017. aasta lõpuks peaks tekkima võimalus otsida partnereid märksa spetsiifilisemate kriteeriumite alusel, nt teostatud projektide pealkirja, teostatud projektide teema nimetuse (nagu see on tööprogrammides) jms järgi.  Ja 2018 esimeses kvartalis peaks otsinguvõimalused hõlmama ka raamprogrammis osalenud isikute põhiandmeid ning siis on võimalik nendega ka juba otse kontakteeruda.

Viite uuele parteriotsingusüsteemile (toimib hetkel vaid osaliselt) leiab Osalejaportaali sektsiooni “How to participate” vasakpoolsest menüüst või selle lingi abil.

Argo Soon
argo.soon@etag.ee