2019. aasta Marie Skłodowska-Curie individuaalgrantide infopäev Tallinnas Print

Eesti Teadusagentuur ja Tallinna Tehnikaülikool korraldavad 25. aprillil Tallinnas infopäeva Marie Skłodowska-Curie individuaalgrantide tutvustamiseks:

kell 10.00-12.00 eesti keeles, ruumis NRG-422 (Ehitajate tee 5)
kell 13.00-15.00 inglise keeles (samas ruumis).

Infopäevale on oodatud nii ise grandi taotlemisest huvitatud teadlased kui ka juhendajad, kes soovivad oma uurimisrühma välismaalt järeldoktoreid tuua.

Horisont 2020 programmist rahastatavate Marie Skłodowska-Curie (MSC) individuaalgrantide eesmärgiks on toetada teadlaste karjääri arengut läbi mobiilsuse. Grante saavad taotleda doktorikraadiga teadlased, et stažeerida 1 kuni 2 aastat välisriigis. Kehtib nn mobiilsuskriteerium: taotleja ei või olla elanud või töötanud riigis, kuhu minekuks ta granti taotleb, enam kui 12 kuud viimase 3 aasta jooksul. MSC individuaalgrandid toetavad ka tagasitulekut Euroopasse pärast pikemat viibimist väljaspool Euroopat ning teadustööle naasmist pärast vahepausi (nt pärast vanemapuhkust). Neil juhtudel on mobiilsuskriteerium paindlikum: sihtriigis viibimise pikkus ei või ületada 3 aastat viimase 5 aasta jooksul.

2019. aasta Marie Skłodowska-Curie individuaalgrantide konkurss avaneb 11. aprillil ning taotluste esitamise tähtaeg on 11. september 2019.a. Konkursi veebileht:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/msca-if-2019

Infopäevale registreerumine kuni 20.04.2019: SIIN/HERE

Kontakt Tallinna Tehnikaülikoolis Marika Lunden, telefon 620 3526, 505 2354, Marika.Lunden@taltech.ee

—————————————————————————————–

Information day for 2019 Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships

The Estonian Research Council and TalTech invite you to the info day on Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships on 25 April at 13.00-15.00. The info day will be in English and  will take place at Ehitajate tee 5, NRG-422.

The info day is targeted at both researchers who wish to apply for the Fellowship themselves, as well as potential supervisors who wish to host post-docs from abroad.

The aim of the Marie Skłodowska-Curie (MSC) Individual Fellowships, funded from the Horizon 2020 programme, is to support the career development of researcher through mobility. Researchers in possession of a PhD can apply for the fellowships to broaden and diversify their competence abroad. In most cases, the so-called mobility criterion applies: applicants must not have resided or worked in the country of the host organisation where they are applying to go for more than 12 months in the last 3 years prior to the call deadline. MSC Individual Fellowships support also reintegration of researchers in Europe after a period of mobility outside Europe, and the return to research after a career break (for example, parental leave). In these cases a more flexible mobility criterion is applied: the duration of stay in the host country must not exceed 3 years in the last 5 years.

The call for applications for the 2019 Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships will open on 11 April, with a deadline on 11 September 2019.

The call page can be found at:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/msca-if-2019

Registration is open until 20.04.2019: SIIN/HERE

 

Lisainfo/Additional information:
Kristin Kraav
National Contact Point for Marie Skłodowska-Curie Actions
Estonian Research Council

kristin.kraav@etag.ee
Tel 730 0337
skype: kristinkraav
www.etag.ee

Contact in Tallinn University of Technology Marika Lunden, phone 620 3536, 505 2354, Marika.Lunden@taltech.ee