Avanes Innovaatiliste Ravimite Arendamise programmi IMI2 17. taotlusvoor Print

Avanes Innovaatiliste Ravimite Arendamise programmi IMI2 17. taotlusvoor. Taotlemine toimub kaheastmeliselt; lühitaotluste esitamise tähtaeg on 25. aprill 2019. Seekordse taotlusvooru teemad on:

  • Rasvtõve ravi optimeerimine
  • Kemogenoomika ava-andmebaasid
  • Ravimite keskkonnamõju hindamise intelligentsed mudelid.

Teemade detailsem kirjeldus, juhendid taotlejatele ning lingid taotlemiskeskkonda on esitatud IMI veebilehel. Samast leiab ka partneriotsingusüsteemi.

Taotlemise üldtingimused on sarnased Horisont 2020 koostööprojektide taotlemistingimustele. Taotlusvooru tutvustavatele veebiseminaridele registreerimine ning juba toimunud seminaride järelvaatamine on võimalik IMI vastava veebilehe vahendusel.

 

Argo Soon
argo.soon@etag.ee