• Pilt: Eesti Tudengisatelliidi programm:
    ESTCube-1

Uudised ja teadaanded

BBI – biomajanduse valdkonna tehnoloogiate arendamise ühisalgatuse 2019 taotlusvoor avaneb 4. aprillil 2019

Avanevas taotlusvoorus on kokku 21 teemat neljal strateegilisel suunal: toit ja sööt; tootmistehnoloogiad; uued tooted; biomajanduse turundus. Eeldatav eelarve on 135 miljonit eurot, millega loodetakse rahastada 10 teadusprojekti, 4 koordineerivale-toetavale tegevusele suunatud projekti; 4 demonstratsiooniprojekti ning 3 lipulaevaprojekti. Eelpoolmainitud summale lisaks panustavad Euroopa Biomajanduse Ettevõtete konsortsiumi liikmed 60 miljoni euro…

Loe lähemalt

Avanes Innovaatiliste Ravimite Arendamise programmi IMI2 17. taotlusvoor. Taotlemine toimub kaheastmeliselt; lühitaotluste esitamise tähtaeg on 25. aprill 2019. Seekordse taotlusvooru teemad on: Rasvtõve ravi optimeerimine Kemogenoomika ava-andmebaasid Ravimite keskkonnamõju hindamise intelligentsed mudelid. Teemade detailsem kirjeldus, juhendid taotlejatele ning lingid taotlemiskeskkonda on esitatud IMI veebilehel. Samast leiab ka partneriotsingusüsteemi. Taotlemise üldtingimused…

Loe lähemalt
Kõik uudised