Avanes Horisont 2020 lisakonkurss muuseumide ja digivaldkonna koostöö toetamiseks Print

Avanes Horisont 2020 valdkonna „Euroopa muutuvas maailmas: kaasav, innovaatiline ja kaasamõtlev ühiskond“ lisakonkurss teemal „European Museum Collaboration and Innovation Space“.

Projektitaotluste esitamise tähtaeg on 12. jaanuar 2021 kell 17.00 Brüsseli aja järgi.

Rahastatav CSA-tüüpi projekt peab toetama peamiselt muuseumide, aga ka teiste sarnaste asutuste digivõimekust, innovaatilisust ja koostööd digivaldkonna partneritega rakenduslike eksperimentaalprojektide kaudu (kolmandate osapoolte toetamise vormis). Keskenduda võib näiteks muuseumide jt sarnaste asutuste digivõimekuse ja igapäevatöö uuendamisele, külastajakogemuse parandamisele 3D- ja liit- või virtuaalreaalsuslahenduste kaudu või uute ärimudelite testimisele kriisijärgseks taastumiseks. Digitaalsed vahendid võivad pakkuda lahendusi artefaktide kogumisest, säilitamisest ja uurimisest kogude tõlgendamise ja eksponeerimiseni, samuti turunduse ning külastajate haldamise vallas. Kultuuri-, loome- ja tehnoloogiasektori koostööl on ka laiemalt suur innovatsioonipotentsiaal. Vt lähemalt konkursiteema kirjeldusest.

Kontakt Eesti Teadusagentuuris: katrin.kello@etag.ee

Today and additional call „European Museum Collaboration and Innovation Space“ opened in the Funding and Tenders Portal.

The submission deadline is 12 January 2021, 17:00 CET.

See more in the call topic description.