Avanes koroonaviiruse vastaste ravimite arendamise taotlusvoor Print

Euroopa Liidu Innovaatiliste Ravimite Algatus (Innovative Medicines Initiative, https://www.imi.europa.eu/) IMI2 avas koroonaviiruse diagnostika ja ravimite arendamise taotlusvooru.
Taotlusvooru temaatika välistab vaktsiinide arendamise.

Osalemistingimused on sarnased Horisont 2020 tingimustele, kuid taotlusjuhendeid tuleb siiski lugeda ja jälgida hoolsasti. Konsortsiumites võivad osaleda akadeemilised asutused, VKE-d, patsientide ühendused, riiklikud ja rahvusvahelised organisatsioonid ning asutused jpt eeldusel, et neil on projektis kindel roll. Kaasata tuleb ka EFPIA liikmestaatuses farmaatsiaettevõtteid.

Lähem info koos linkidega juhenditele, taustadokumentidele, taotluskeskkonnale ning 4. märtsil toimuvale veebiseminarile (see salvestatakse ja salvestis avalikustatakse) on koondatud taotlusvooru veebilehele. Taotlemine on üheastmeline ning taotluste esitamise tähtaeg on 31. märts 2020.

Link IMI partneriotsingukeskkonnale on SIIN
IMI täiendavad juhtnöörid taotlejatele SIIN
ning täiendavate küsimuste esitamise e-kirja aadress on: applicants@imi.europa.eu

 

Kontakt Eesti Teadusagentuuris
Argo Soon
H2020 konsultant
Eesti Teadusagentuur
Soola 8, 51004 Tartu
730 0372
515 3424