BBI projekt Pilots4U kaardistab biomajanduse piloot- ja demotaristut Print

Biomajandus on kiiresti arenev valdkond, mille üheks negatiivseks tunnusjooneks on katseseadmete suur maksumus. Pilots4U kaardistab biomajanduse katsetaristud, millele on avatud juurdepääs ka teistele teadlastele, innovaatoritele ja ettevõtjatele. Koostatud on andmebaas ning läbi on viidud ka uuring katsetaristu vajaduste kohta. Jagamaks lisateavet andmebaasi ja küsitluse tulemuste kohta ning saamaks vahetut tagasisidet huivrühmadelt korraldab Pilts4U ka aruteluseminarid, mis toimuvad suuremate biomajanduse ürituste satelliitidena 16. oktoobril Toulouses, 22. oktoobril Espoos ning 7 novembril Brüsselis. Seminaridel osalemine ja andembaasi kasutamine on tasuta, kuid vajalik on registreerimine. Lähem teave projekti veebilehel https://www.biopilots4u.eu/.

Argo Soon
argo.soon@etag.ee