Biomajanduse 2018. aasta suve kesksed sündmused toimuvad 25. ja 26. juunil Brüsselis Print

25. juunil 2018 toimub Euroopa Komisjoni korraldatav biomajanduse infopäev, õigemini Horisont 2020 ühiskonnaprobleemi „Toiduga kindlustatus, säästev põllumajandus, mere- ja merendusuuringud ning biomajandus“ osalemistingimusei ja 2019. aasta teemasid käsitlev infopäev. Traditsiooniliselt tutvustavad hommikupoolses sessioonis Euroopa Komisjoni ametnikud osalemise üldtingimusi; pärastlõunal tutvustatakse lähemalt tööprogrammi 2019. aasta temaatikat kolmes paralleelsessioonis.

Infopäev kantakse üle veebis ning ülekanded jäävad järelvaadatavaks veel mõne aja vältel pärast infopäeva. Infopäeva kava ja lingid veebiülekannetele pannakse infopäeva veebilehele hiljemalt 25. juuni hommikul;  salvestatud ettekanded tehakse kättesaadavaks mõne päeva jooksul peale ürituse toimumist.

26. juunil toimub Brüsselis ka Horisont 2020 biomajanduse valdkonna partnerlusüritus, kus esitatakse seniseid edulugusid ning võimaldatakse potentsiaalsetel projektipartneritel kohtuda silmast-silma. Omaenda ideid ja meeskonna tublidust reklaamivate välkettekannete esitamise tähtaeg on küll möödas, kuid ka teiste esitlusi on põnev jälgida ja nendegi põhjal võib selguda, kes on see kõige õigem partner Horisont 2020 projektiks.

Partnerlusüritusest veebiülekannet pole küll plaanitud korraldada, kuid traditsiooniks on saanud, et osalejate profiilid ning välkettekanded jäävad huvilistele kättesaadavaks ka pärast üritust. Need paigutatakse varasemate ürituste materjalidele lisaks projekti BioHorizon veebilehele. Partnerlusürituse veebilehelt (selle allservas) leiab ka lingi välkettekande koostamist käsitleva veebiseminari salvestusele (eeldab küll Adobe Connect tarkvara olemasolu/laadimist) ja esitluse slaididele.

Mõlemad üritused on osalejatele tasuta, kuid kuna ruumides on kohtade arv piiratud, siis on vajalik eelnev registreeriimine.

Euroopa Komisjoni ja Euroopa Biomajandusettevõtete ühisprogrammi BBI 2019. aasta taotlusvooru infopäev toimus küll juba 17. aprillil, kuid sellegi ürituse salvestus ja ettekannete slaidid on jätkuvalt aktuaalsed – taotluste esitamise tähtaeg on  6. september 2018 ja see toimub Horisont 2020 osalejaportaali vahendusel – ja nii leiab need kenasti BBI veebilehelt. Samast leiab ka lingi BBI partneriotsingu platvormile.

Kui EL teaduse ja innovatsiooniprogrammi Horisont 2020 avaliku- ja erasektori partnerlusprogrammide puhul on probleemiks olnud EL-13 riikide teadlaste ja ettevõtete eeldatust tagasihoidlikum kaasatus, siis BBI 2018. aasta tõi selles osas kaasa murrangu: Sloveenia ettevõte koordineerib nüüd 3 miljoni eurose eelarvega BBI rahastatavat projekti ning Eesti ettevõte Graanul Invest hakkab juhtima enam kui 20 miljoni eurose eelarvega BBI rahastatavat projekti, mille kohta saab lähemalt lugeda ettevõtte veebilehelt.

BBI varasemast taotlusvoorust rahastatud projektis BIOWAYS lööb aktiivselt kaasa konsultatsioonifirma CIVITTA. Nende tegemistes saab tegelikult kaasa lüüa igaüks, vastates biomajandust ja biotooteid käsitlevale küsimustikule. Osalege aktiivselt, teie arvamus loeb!

Argo Soon
argo.soon@etag.ee