Uudised ja teadaanded

 • ERAvsCORONA

  Euroopa Liidu juhid on lubanud COVID-19 pandeemia ohjeldamiseks kasutada kõiki nende käsutuses olevaid võimalusi teadustegevuse edendamiseks ja koordineerimiseks. Seejuures rõhutatakse ilmselget vajadust üleilmseks teaduskoostööks. EL eesmärk on eeskätt toetada Euroopa teadlasi ja ettevõtteid. Juba 26. märtsil 2020 tegid Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ja Euroopa Ülemkogu president Charles…

 • ! Seoses COVID-19 leviku tõkestamise meetmetega edasi lükkuvad või tühistatud üritused ja taotlusvoorud

  Edasilükkunud taotlusvoorud ja konkursid Teema Tähtaeg Kontakt Lisainfo Biodiversity and Climate Change 21.04.2020 margit.suuroja@etag.ee  BiodivClim Lisainfo Horisont 2020 SwfaS 23.04.2020 siiri.kolka@etag.ee   Transpordi valdkond 28.04.2020 maria.habicht@etag.ee   ERA-NET SusCrop 28.04.2020 katrin.saar@etag.ee   Vesiniku- ja kütuseelemendi teemalised projektid 29.04.2020 maria.habicht@etag.ee https://www.fch.europa.eu/page/call-2020 ERA-CVD 04.05.2020 argo.soon@etag.ee  https://www.era-cvd.eu/ Euroopa Innovaatiliste Ravimite Algatuse IMI2 12.05.2020…

 • Novo Nordisk Foundation avas taotlusvooru „Ühiskondlik tegevus ja valmisolek seoses viirusinfektsioonidega aastal 2020“

  Taanis asutatud rahvusvaheline tervise- ja ravimiuuringuid rahastav fond Novo Nordisk Foundation avas taotlusvooru „Ühiskondlik tegevus ja valmisolek seoses viirusinfektsioonidega aastal 2020“. Käesolev koroonaviirusepideemia (2019-nCoC) tuletab meelde, et epideemiad ega ka pandeemiad ei ole jäänud minevikku ja võivad probleeme tekitada tänagi. Ka viimaste kümnendite SARS, MERS ja Ebola-puhangud on näidanud, et…

 • Avanes kultuuripärandi teemaline ühiskonkurss “Cultural Heritage, Identities & Perspectives: Responding to Changing Societies”

  Täna avanes rahvusvaheline ühiskonkurss “Cultural Heritage, Identities & Perspectives: Responding to Changing Societies“. Konkurssi korraldab kultuuripärandi-teemaline teaduse ühise kavandamise algatus (JPI) “Kultuuripärand” ning teadust rahastavad asutused 14 riigist. Konkurss keskendub kultuuripärandi tähendustele, kasutustele ja mõjudele tänases ühiskonnas. Soovitatakse interdistsiplinaarset lähenemist, nõutav on teadlaste koostöö teiste kultuuripärandiga tegelevate asutuste ja sihtrühmadega. Konkurss…

 • Maailma juhtivad viroloogid nõustavad COVID-19 osas Euroopa Komisjoni

  Seitsmest prominentsest viroloogist ja epidemioloogist moodustati Euroopa Komisjoni nõustav töörühm. Nimekaim töörühma liige on Belgia teadlane Peter Piot, kellele kuulub Ebola viiruse avastamise au (1976 Antverpenis) ning kes on HIVi murdeliste uuringute läbiviija AIDSi epideemia algaastatel ning juhtis terve kümnendi ÜRO AIDSi programmi. Töörühma kuuluvad veel Arnaud Fontanet Pasteuri Instituudist…

 • Horisont 2020 „Turvalise ühiskonna“ valdkonna viimane taotlusvoor on avatud

  12. märtsil avanes viimane Horisont 2020 ühiskondliku väljakutse „Turvaline ühiskond“ taotlusvoor. Taotlusvooru 20 teemat on jagatud nelja suuremasse kategooriasse: Euroopa kriitilise infrastruktuuri kaitse Tehisintellekt ja õiguskaitse (uus teema) Erinevad julgeolekuküsimused (toimetulek katastroofidega, võitlus kuritegevuse ja terrorismiga, piirivalve ja välisjulgeolek) Digitaalne julgeolek (küberturvalisus, digitaalne privaatsus ja andmekaitse) Konkursiteemade ülevaade on leitav osalejaportaalis….

 • Horisont 2020 SC6 valdkonna konkursi TÄHTAJA PIKENDUS 19. märtsini

  Täna sulguma pidanud Horisont 2020 SC6 valdkonna konkursside tähtaega on pikendatud 19. märtsini. Kontakt Eesti Teadusagentuuris: Katrin Kello katrin.kello@etag.ee

 • Avanes koroonaviiruse vastaste ravimite arendamise taotlusvoor

  Euroopa Liidu Innovaatiliste Ravimite Algatus (Innovative Medicines Initiative, https://www.imi.europa.eu/) IMI2 avas koroonaviiruse diagnostika ja ravimite arendamise taotlusvooru. Taotlusvooru temaatika välistab vaktsiinide arendamise. Osalemistingimused on sarnased Horisont 2020 tingimustele, kuid taotlusjuhendeid tuleb siiski lugeda ja jälgida hoolsasti. Konsortsiumites võivad osaleda akadeemilised asutused, VKE-d, patsientide ühendused, riiklikud ja rahvusvahelised organisatsioonid ning asutused…

 • BBI 2020. aasta taotlusvooru tutvustav ametlik infopäev toimub 22. aprillil 2020 Brüsselis

  BBI on EL tehnoloogiate ühisalgatus „Biotoormel põhinevad ettevõtted“ (Bio-Based Industries, BBI), mida rahastavad Euroopa Komisjon ning Euroopa Biotoormel Põhinevate Ettevõtete Konsortsium (Bio-Based Industries Consortium, BIC). Registreerimine infopäevale toimub ECAS süsteemi vahendusel (esmalt tuleb end kasutajaks registreerida). Infopäeva pärastlõunal toimub partnerlusüritus, kus saab potentsiaalsete partneritega projekti arutada silmast-silma. Kohtumiste kokkuleppimiseks ja…

 • IMI2 rahastatav projekt IMIConcePTION käivitas veebiküsitluse ravimite tarvitamise kohta raseduse ajal

  IMI2 rahastatav projekt IMIConcePTION käivitas veebiküsitluse ravimite tarvitamise kohta raseduse ajal. Jagagem oma kogemusi ja arvamusi teaduse huvides! Küsitlus nii naistele kui arstidele on siin: https://www.imi-conception.eu/respond/ Eestieelset ankeeti küll ei ole, aga vallida saab inglise, saksa ja mitme teise keele vahel.