Uudised ja teadaanded

 • 2019. a Marie Skłodowska-Curie individuaalgrantide infopäevad Tartus

  Eesti Teadusagentuur korraldab Tartus kaks infopäeva Marie Skłodowska-Curie individuaalgrantide tutvustamiseks 18.04.2019 kell 13:00 Tartus, TÜ raamatukogu seminariruumis Kursi (eesti keeles) 24.04.2019 kell 13:00 Tartus, TÜ raamatukogu seminariruumis Kodavere (inglise keeles) Infopäevale on oodatud nii ise grandi taotlemisest huvitatud teadlased kui ka juhendajad, kes soovivad oma uurimisrühma välismaalt järeldoktoreid tuua. Horisont…

 • Horisont 2020 algajate koolitused Tallinnas ja Tartus

  16.04.2019 ja 23.04.2019 TALLINNAS, CENTENNIAL HOTELLIS (Endla 15) 24.04.2019 TARTUS, TARTU HOTELLIS (Soola 3) Koolituse sihtgrupiks on vähese raamprogrammi kogemusega teadlased, doktorandid, projektijuhid  jt, kes raamprogrammis partnerina osaleda plaanivad või selleks juba ettevalmistusi teevad. Koolituse läbinu teab, mis on Horisont 2020 ja milline on selle struktuur; mis on valdkondlik tööprogramm…

 • BBI – biomajanduse valdkonna tehnoloogiate arendamise ühisalgatuse 2019 taotlusvoor avaneb 4. aprillil 2019

  Avanevas taotlusvoorus on kokku 21 teemat neljal strateegilisel suunal: toit ja sööt; tootmistehnoloogiad; uued tooted; biomajanduse turundus. Eeldatav eelarve on 135 miljonit eurot, millega loodetakse rahastada 10 teadusprojekti, 4 koordineerivale-toetavale tegevusele suunatud projekti; 4 demonstratsiooniprojekti ning 3 lipulaevaprojekti. Eelpoolmainitud summale lisaks panustavad Euroopa Biomajanduse Ettevõtete konsortsiumi liikmed 60 miljoni euro…

 • Avanes Innovaatiliste Ravimite Arendamise programmi IMI2 17. taotlusvoor. Taotlemine toimub kaheastmeliselt; lühitaotluste esitamise tähtaeg on 25. aprill 2019. Seekordse taotlusvooru teemad on: Rasvtõve ravi optimeerimine Kemogenoomika ava-andmebaasid Ravimite keskkonnamõju hindamise intelligentsed mudelid. Teemade detailsem kirjeldus, juhendid taotlejatele ning lingid taotlemiskeskkonda on esitatud IMI veebilehel. Samast leiab ka partneriotsingusüsteemi. Taotlemise üldtingimused…

 • Registreerimine IMI uut taotlusvooru tutvustavatele veebiseminaridele on alanud

  Euroopa Innovaatiliste Ravimite Algatus (IMI) korraldab uue, 22. jaanuaril 2019 avaneva taotlusvooru teemasid ning taotlemise üldtingimusi tutvustavaid veebiseminare 23. – 31. jaanuaril 2019. Uue taotlusvooru teemasid tutvustavad Euroopa Farmaatisaettevõtete Assotsiatsiooni (EFPIA) esindajad ning igas seminaris jäetakse piisavalt aega ka küsimusteks-vastusteks. Samuti on võimalik suhelda teiste veebiseminaridest osavõtjatega ning alustada koostööprojekti kavandamist. IMI…

 • Avanes ERA-Net BlueBio esimene taotlusvoor

  Vesikeskkonna bioressursside väärindamise võimaluste uurimist edendava ERA-Net BlueBio esimene taotlusvoor on nüüd avatud. Lähem info teemade ja tingimuste kohta on esitatud BlueBio veebilehel www.bluebio.eu. Taotlemiseks vajalikud juhendid, vormid jm dokumendid ning värav taotluskeskkonda: www.submission-bluebio.eu Eeltaotluste esitamise tähtaeg on 17. märts 2019. Taotluse saavad esitada kolme kuni kümne partneriga konsortsiumid; rahastuse…

 • JPI URBAN EUROPE POLICY CONFERENCE: URBAN TRANSITIONING – A JOINT ADVENTURE

  JPI Linnastunud Euroopa korraldab 12.02.2018 Brüsselis konverentsi, kus tutvustatakse muuhulgas ka JPI Linnastunud Euroopa uut strateegiliste teadusuuringute ja innovatsiooni kava. Lisainfo konverentsi kohta ja registreerimine: https://delegia.com/app/netattm/attendee/page/80993 Eestist osalevad JPI Linnastunud Euroopa algatuse töös vaatlejaliikmetena Rahandusministeerium ja Kultuuriministeerium.   Kontakt SA Eesti Teadusagentuuris: Ülle Napa (ulle.napa@etag.ee)

 • Horisont 2020 infopäevad Tallinnas ja Tartus

  Eesti Teadusagentuur kutsub teid Horisont 2020 infopäevale Tartus ja Tallinnas. Infopäevad toimuvad:27. novembril Tallinnas (Kreutzwaldi Hotell, Endla 23)29. novembril Tartus (Tartu Hotelli konverentsikeskus, saal Meloodia, Soola 3) Horisont 2020 infoürituse eesmärgiks on anda ülevaade programmi ülesehitusest, rahastamise reeglitest ning anda juhiseid osalemiseks. Infot ja nõu jagavad Horisont 2020 erinevate valdkondade konsultandid Eesti…

 • IMI juubeliüritused

  Järgmisel nädalal toimuvad kesksed IMI 10. aastapäeva tähistavad üritused – 22.-23. oktoobril IMI teadussümpoosion IMI projektide teadussaavutuste tutvustamiseks ning 24. oktoobril IMI sidusrühmade foorum IMI edulugude, hetkeseisu ning tulevikuplaanide esitamiseks. Mõlemad üritused toimuvad Brüsselis. Registreerumine neile on küll lõppenud, kuid sidusrühmade foorumit on võimalik jälgida veebi vahendusel ning sümpoosioni ettekannete salvestused ja materjalid saavad…

 • IMI2 uue taotlusvooru eeldatavad teemad on nüüd avalikud

  IMI avalikustas järgmise taotlusvooru tõenäosed teemad, milleks on: Rasvtõve ravi optimeerimine Kemo- ja ravimgenoomika andmebaasidele avatud ligipääsu võimaldamine Inimraviks kasutatavate meditsiiniliste kemikaalide ja ravimite keskkonnaohu intelligentne ennetav hindamine Teemad on tänaseks piisavalt lahti kirjutatud, et potentsiaalsed taotlejad võiksid hakata moodustama konsortiumit ja koostama taotlust. Tasub siiski märkida, et tekstid on…