Uudised ja teadaanded

 • BBI 2020. aasta taotlusvooru tutvustav ametlik infopäev toimub 22. aprillil 2020 Brüsselis

  BBI on EL tehnoloogiate ühisalgatus „Biotoormel põhinevad ettevõtted“ (Bio-Based Industries, BBI), mida rahastavad Euroopa Komisjon ning Euroopa Biotoormel Põhinevate Ettevõtete Konsortsium (Bio-Based Industries Consortium, BIC). Registreerimine infopäevale toimub ECAS süsteemi vahendusel (esmalt tuleb end kasutajaks registreerida). Infopäeva pärastlõunal toimub partnerlusüritus, kus saab potentsiaalsete partneritega projekti arutada silmast-silma. Kohtumiste kokkuleppimiseks ja…

 • IMI2 rahastatav projekt IMIConcePTION käivitas veebiküsitluse ravimite tarvitamise kohta raseduse ajal

  IMI2 rahastatav projekt IMIConcePTION käivitas veebiküsitluse ravimite tarvitamise kohta raseduse ajal. Jagagem oma kogemusi ja arvamusi teaduse huvides! Küsitlus nii naistele kui arstidele on siin: https://www.imi-conception.eu/respond/ Eestieelset ankeeti küll ei ole, aga vallida saab inglise, saksa ja mitme teise keele vahel.

 • NordForski uus taotlusvoor vesiviljeluse valdkonna jätkusuutlikkuse tõstmiseks

  06.02.2020 avas NordForsk uue taotlusvooru jätkusuutliku vesiviljeluse valdkonna teadusuuringute ja innovatsiooniprojektide rahastamiseks. Vooru kogueelarve on 7,1 miljonit eurot (72 mln NOK) ja taotlusi saab esitada kuni 5. maini 2020. Programmi viib ellu NordForsk koostöös järgmise rahastavate organisatsioonidega: The Swedish Research Council Formas; AVS Research fund for fisheries, Iceland; Technology Development Fund, Iceland; Innovation Fund…

 • Eelteade: ERA-NET Cofund SusCrop plaanib avada 4. veebruaril uue ühiskonkursi

  Euroopa koostöövõrgustik ERA-NET Cofund SusCrop plaanib avada 4. veebruaril 2020 uue ühiskonkursi. Esitatavad taotlused peavad olema multidistsiplinaarsed ning sisaldama vähemalt ühte neljast SusCrop internetilehel toodud teadussuunast. ETAg rahastab konkursil nii alus- kui rakendusteaduse projekte. Kõik partnerid peavad vastama oma riigi rahastava organisatsiooni kehtestatud nõuetele. Eesti partnereid rahastavad Eesti Teadusagentuur ja…

 • Avanes IMI2 20. taotlusvoor

  21. jaanuaril avanes Innovaatiliste Ravimite Algatuse – IMI2 kahekümnes taotlusvoor. Seekordses taotlusvoorus oodatakse lahendusi psoriaatrilise artriidi diagnostikaks ja raviks, vaktsiinide kiirema arendamise tehnoloogiate edendamiseks, tuberkuloosi raviks, vähktõve raviks ning valguliste ravimite stabiilsuse parendamiseks. Taotlusdokumendid ja teemade täpsemad kirjeldused leiab IMI2 veebilehelt. Taotlemine on kaheastmeline ning taotlejaks peavad olema rahvusvahelised konsortsiumid….

 • Avanes ERA-CVD 2020. aasta taotlusvoor

  Avanes kardio-vaskulaarsete haiguste uurimisele keskendunud ERA-Net ERA-CVD 2020. aasta taotlusvoor. Taotlusvooru  teema on „Vereringehäiretest tingitud kognitiivsete häirete ennetamine südame-veresoonkonna haiguste varase avastamise abil“ (Prevention of Vascular Cognitive Impairment through Early Detection of Cardiovascular Diseases). Taotlemiseks on vajalik 3-5 partnerit kaasav rahvusvaheline konsortsium, milles saavad osaleda Belgia, Kanada, Eesti, Prantsuse, Iisraeli,…

 • Horisont 2020 teavitusüritus 12.02.2020 Tallinnas

  12. veebruaril 2020 kell 9.30-16.15 Hilton Tallinn Park hotellis (Fr.R.Kreutzwaldi 23, Tallinn) Käsitlemisele tulevad järgmised teemad: Audit Personalikulud Lump-sum toetused Ettekannetega esinevad ja küsimustele vastavad Euroopa Komisjoni esindajad. Et Teid kõige enam huvitavad aspektid kindlasti käsitlemist leiaksid, pakume võimalust saata oma küsimused ette. Palume käsitlemisele tulevate teemadega seotud küsimused sõnastada…

 • ERA-CVD eelteade: jaanuaris 2020 avaneb uus taotlusvoor “Prevention of Vascular Cognitive Impairment through Early Detection of Cardiovascular Diseases”

  Euroopa Teadusruumi võrgustikuprojekti ERA-CVD eesmärk on koostöö edendamine kardiovaskulaarsete haiguste uurimisel. 14. jaanuaril 2020 plaanib võrgustik avada järjekordse ühiskonkursi, seekord teemal “Prevention of Vascular Cognitive Impairment through Early Detection of Cardiovascular Diseases“. Konkursi teemat ja tingimusi kirjeldatakse lähemalt siin. Taotluses peavad osalema teadlased, kes vastavad oma riigi rahastaja nõuetele, vähemalt…

 • Horisont 2020 „Teadus koos ühiskonnaga ja ühiskonna jaoks“ programmi viimane partnerlusüritus

  Horisont 2020 „Teadus koos ühiskonnaga ja ühiskonna jaoks“ (Science with and for Society, SwafS) programmi viimane partnerlusüritus toimub 16. jaanuaril Brüsselis Crowne Plaza hotellis. Programmi konkursside viimane tähtaeg on 15. aprill 2020, nii et jaanuar on hea aeg endale sobivad partnerid ja projekt leida. Osalemine on tasuta, aga kohale peab…

 • Info- ja kaasamisüritus Euroopa Horisondist

  19. novembril toimus Tallinnas Euroopa Liidu teaduse ja innovatsiooni järgmise (järjekorras üheksanda) raamprogrammi Euroopa Horisont infopäev ja kaasamisüritus. Praegune raamprogramm kannab nime Horisont 2020 ja kestab kuni 2020. aasta lõpuni. Uus raamprogramm algab 2021. aastal ja kestab kuni aastani 2027. Euroopa Komisjoni teaduse ja innovatsiooni peadirektoraadi esindajad tutvustasid järgmise raamprogrammi…