Uudised ja teadaanded

 • Registreerimine IMI uut taotlusvooru tutvustavatele veebiseminaridele on alanud

  Euroopa Innovaatiliste Ravimite Algatus (IMI) korraldab uue, 22. jaanuaril 2019 avaneva taotlusvooru teemasid ning taotlemise üldtingimusi tutvustavaid veebiseminare 23. – 31. jaanuaril 2019. Uue taotlusvooru teemasid tutvustavad Euroopa Farmaatisaettevõtete Assotsiatsiooni (EFPIA) esindajad ning igas seminaris jäetakse piisavalt aega ka küsimusteks-vastusteks. Samuti on võimalik suhelda teiste veebiseminaridest osavõtjatega ning alustada koostööprojekti kavandamist. IMI…

 • Avanes ERA-Net BlueBio esimene taotlusvoor

  Vesikeskkonna bioressursside väärindamise võimaluste uurimist edendava ERA-Net BlueBio esimene taotlusvoor on nüüd avatud. Lähem info teemade ja tingimuste kohta on esitatud BlueBio veebilehel www.bluebio.eu. Taotlemiseks vajalikud juhendid, vormid jm dokumendid ning värav taotluskeskkonda: www.submission-bluebio.eu Eeltaotluste esitamise tähtaeg on 17. märts 2019. Taotluse saavad esitada kolme kuni kümne partneriga konsortsiumid; rahastuse…

 • JPI URBAN EUROPE POLICY CONFERENCE: URBAN TRANSITIONING – A JOINT ADVENTURE

  JPI Linnastunud Euroopa korraldab 12.02.2018 Brüsselis konverentsi, kus tutvustatakse muuhulgas ka JPI Linnastunud Euroopa uut strateegiliste teadusuuringute ja innovatsiooni kava. Lisainfo konverentsi kohta ja registreerimine: https://delegia.com/app/netattm/attendee/page/80993 Eestist osalevad JPI Linnastunud Euroopa algatuse töös vaatlejaliikmetena Rahandusministeerium ja Kultuuriministeerium.   Kontakt SA Eesti Teadusagentuuris: Ülle Napa (ulle.napa@etag.ee)

 • Horisont 2020 infopäevad Tallinnas ja Tartus

  Eesti Teadusagentuur kutsub teid Horisont 2020 infopäevale Tartus ja Tallinnas. Infopäevad toimuvad:27. novembril Tallinnas (Kreutzwaldi Hotell, Endla 23)29. novembril Tartus (Tartu Hotelli konverentsikeskus, saal Meloodia, Soola 3) Horisont 2020 infoürituse eesmärgiks on anda ülevaade programmi ülesehitusest, rahastamise reeglitest ning anda juhiseid osalemiseks. Infot ja nõu jagavad Horisont 2020 erinevate valdkondade konsultandid Eesti…

 • IMI juubeliüritused

  Järgmisel nädalal toimuvad kesksed IMI 10. aastapäeva tähistavad üritused – 22.-23. oktoobril IMI teadussümpoosion IMI projektide teadussaavutuste tutvustamiseks ning 24. oktoobril IMI sidusrühmade foorum IMI edulugude, hetkeseisu ning tulevikuplaanide esitamiseks. Mõlemad üritused toimuvad Brüsselis. Registreerumine neile on küll lõppenud, kuid sidusrühmade foorumit on võimalik jälgida veebi vahendusel ning sümpoosioni ettekannete salvestused ja materjalid saavad…

 • IMI2 uue taotlusvooru eeldatavad teemad on nüüd avalikud

  IMI avalikustas järgmise taotlusvooru tõenäosed teemad, milleks on: Rasvtõve ravi optimeerimine Kemo- ja ravimgenoomika andmebaasidele avatud ligipääsu võimaldamine Inimraviks kasutatavate meditsiiniliste kemikaalide ja ravimite keskkonnaohu intelligentne ennetav hindamine Teemad on tänaseks piisavalt lahti kirjutatud, et potentsiaalsed taotlejad võiksid hakata moodustama konsortiumit ja koostama taotlust. Tasub siiski märkida, et tekstid on…

 • BBI projekt Pilots4U kaardistab biomajanduse piloot- ja demotaristut

  Biomajandus on kiiresti arenev valdkond, mille üheks negatiivseks tunnusjooneks on katseseadmete suur maksumus. Pilots4U kaardistab biomajanduse katsetaristud, millele on avatud juurdepääs ka teistele teadlastele, innovaatoritele ja ettevõtjatele. Koostatud on andmebaas ning läbi on viidud ka uuring katsetaristu vajaduste kohta. Jagamaks lisateavet andmebaasi ja küsitluse tulemuste kohta ning saamaks vahetut tagasisidet…

 • Horisont 2020 tervise valdkonna infopäevad Indias

  Horisont 2020 ühiskonnaprobleemi  „Tervishoid, demograafilised muutused ja heaolu“ 2019. aasta taotlusvooru, mis avaneb oktoobris 2018, influentsa vaktsiinide väljatöötamise teema eeldab koostööd India partneritega. Põhjusi koostööks India teadlaste ja ettevõtjatega on mitu – esile võiks tõsta India selle valdkonna teadlaste senist edu, kuid ka teaduspoliitilisi aspekte, kuna koostöö ja kaasfinantseerimine tagavad…

 • Horisont 2020 biomajanduse valdkond on uueks hooajaks valmis

  Horisont 2020 ühiskonnaprobleemi “Toiduga kindlustatus, säästev põllumajandus, mere- ja merendusuuringud ning biomajandus“ 2019. aasta taotlusvoor peaks avanema oktoobri lõpul. Tööprogramm aga on kättesaadav juba praegu Euroopa Komisjoni veebiliehel. Partnerite leidmiseks head andmebaasi pole, Osalejaportaali partnerite andmebaas on alles arendamisel. Selle positiivseks asjaoluks on, et see hõlmab kõiki varem raamprogrammis osalenud…

 • Horisont 2020 tervise valdkond 2018 augustis

  Nii nagu läheneb uus õppeaasta, lähenevad ka Horisont 2020 uute taotlusvoorude tähtajad. Euroopa Liidu teaduse ja innovatsiooni raamprogrammi Horisont 2020 tervise valdkonna (ühiskonnaprobleemi „Tervishoid, demograafilised muutused ja heaolu“) 2019. aasta taotlusvoor avaneb tõenäoselt oktoobri alul, kuid tööprogramm on juba kõigile huvilistele nähtav siin: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-health_en.pdf   Ka taotlemiseks vajalikud vormid ja juhendid…