Uudised ja teadaanded

 • Horisont 2020 infopäevad Tallinnas ja Tartus

  Eesti Teadusagentuur kutsub teid Horisont 2020 infopäevale Tartus ja Tallinnas.Infopäevad toimuvad:27. novembril Tallinnas (Kreutzwaldi Hotell, Endla 23)29. novembril Tartus (Tartu Hotelli konverentsikeskus, saal Meloodia, Soola 3)Horisont 2020 infoürituse eesmärgiks on anda ülevaade programmi ülesehitusest, rahastamise reeglitest ning anda juhiseid osalemiseks.Infot ja nõu jagavad Horisont 2020 erinevate valdkondade konsultandid Eesti Teadusagentuurist.Võimalikud ka individuaalsed…

 • IMI juubeliüritused

  Järgmisel nädalal toimuvad kesksed IMI 10. aastapäeva tähistavad üritused – 22.-23. oktoobril IMI teadussümpoosion IMI projektide teadussaavutuste tutvustamiseks ning 24. oktoobril IMI sidusrühmade foorum IMI edulugude, hetkeseisu ning tulevikuplaanide esitamiseks. Mõlemad üritused toimuvad Brüsselis. Registreerumine neile on küll lõppenud, kuid sidusrühmade foorumit on võimalik jälgida veebi vahendusel ning sümpoosioni ettekannete salvestused ja materjalid saavad…

 • IMI2 uue taotlusvooru eeldatavad teemad on nüüd avalikud

  IMI avalikustas järgmise taotlusvooru tõenäosed teemad, milleks on:Rasvtõve ravi optimeerimineKemo- ja ravimgenoomika andmebaasidele avatud ligipääsu võimaldamineInimraviks kasutatavate meditsiiniliste kemikaalide ja ravimite keskkonnaohu intelligentne ennetav hindamineTeemad on tänaseks piisavalt lahti kirjutatud, et potentsiaalsed taotlejad võiksid hakata moodustama konsortiumit ja koostama taotlust. Tasub siiski märkida, et tekstid on veel mustandi faasis ning…

 • BBI projekt Pilots4U kaardistab biomajanduse piloot- ja demotaristut

  Biomajandus on kiiresti arenev valdkond, mille üheks negatiivseks tunnusjooneks on katseseadmete suur maksumus. Pilots4U kaardistab biomajanduse katsetaristud, millele on avatud juurdepääs ka teistele teadlastele, innovaatoritele ja ettevõtjatele. Koostatud on andmebaas ning läbi on viidud ka uuring katsetaristu vajaduste kohta. Jagamaks lisateavet andmebaasi ja küsitluse tulemuste kohta ning saamaks vahetut tagasisidet…

 • Horisont 2020 tervise valdkonna infopäevad Indias

  Horisont 2020 ühiskonnaprobleemi  „Tervishoid, demograafilised muutused ja heaolu“ 2019. aasta taotlusvooru, mis avaneb oktoobris 2018, influentsa vaktsiinide väljatöötamise teema eeldab koostööd India partneritega. Põhjusi koostööks India teadlaste ja ettevõtjatega on mitu – esile võiks tõsta India selle valdkonna teadlaste senist edu, kuid ka teaduspoliitilisi aspekte, kuna koostöö ja kaasfinantseerimine tagavad…

 • Horisont 2020 biomajanduse valdkond on uueks hooajaks valmis

  Horisont 2020 ühiskonnaprobleemi “Toiduga kindlustatus, säästev põllumajandus, mere- ja merendusuuringud ning biomajandus“ 2019. aasta taotlusvoor peaks avanema oktoobri lõpul. Tööprogramm aga on kättesaadav juba praegu Euroopa Komisjoni veebiliehel.Partnerite leidmiseks head andmebaasi pole, Osalejaportaali partnerite andmebaas on alles arendamisel. Selle positiivseks asjaoluks on, et see hõlmab kõiki varem raamprogrammis osalenud asutusi….

 • Horisont 2020 tervise valdkond 2018 augustis

  Nii nagu läheneb uus õppeaasta, lähenevad ka Horisont 2020 uute taotlusvoorude tähtajad. Euroopa Liidu teaduse ja innovatsiooni raamprogrammi Horisont 2020 tervise valdkonna (ühiskonnaprobleemi „Tervishoid, demograafilised muutused ja heaolu“) 2019. aasta taotlusvoor avaneb tõenäoselt oktoobri alul, kuid tööprogramm on juba kõigile huvilistele nähtav siin: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-health_en.pdf   Ka taotlemiseks vajalikud vormid ja juhendid…

 • IMI2 veebiseminarid juulis 2018

  IMI veebiseminarid 15. ja 16. taotlusvooru tutvustamiseks toimuvad 4.-23. juulil 2018.Taotlusvoorude teemasid tutvustavad EFPIA esindajad, kes on antud teema detailidega kursis, ning igal seminaril jäetakse aega ka küsimusteks-vastusteks.Veebiseminarid käsitlevad ka üldisi küsimusi nagu taotlusprotseduurika, intellektuaalomandiga seonduvad küsimused jms. Eraldi seminaris käsitletakse VKE-de osalemise võimalusi.Seminarid on tasuta, kuid vajalik on eelnev…

 • Biomajanduse 2018. aasta suve kesksed sündmused toimuvad 25. ja 26. juunil Brüsselis

  25. juunil 2018 toimub Euroopa Komisjoni korraldatav biomajanduse infopäev, õigemini Horisont 2020 ühiskonnaprobleemi „Toiduga kindlustatus, säästev põllumajandus, mere- ja merendusuuringud ning biomajandus“ osalemistingimusei ja 2019. aasta teemasid käsitlev infopäev. Traditsiooniliselt tutvustavad hommikupoolses sessioonis Euroopa Komisjoni ametnikud osalemise üldtingimusi; pärastlõunal tutvustatakse lähemalt tööprogrammi 2019. aasta temaatikat kolmes paralleelsessioonis.Infopäev kantakse üle veebis…

 • IMI saab 10-aastaseks

  Innovaaatiliste Ravimite Programmi IMI 10 aastaseks saamist tähistatakse kõrgetasemelise konverentsiga 27. juunil 2018, teadussümpoosioniga 22.-23. oktoobril ning iga-aastase sidusrühmade foorumiga 24. oktoobril 2018. Kõik üritused toimuvad Brüsselis ning nendel osalemine on avatud kõikidele huvilistele. Suure huvi tõttu on traditsiooniks kujunenud IMI ürituste edastamine veebis. Ise füüsiliselt kohale minna soovides on…