Uudised ja teadaanded

 • Horisont 2020 SC2 ehk biomajanduse valdkonna partnerlusüritus

  Horisont 2020 SC2 ehk biomajanduse valdkonna partnerlusüritus toimub 3. juulil 2019 Brüsselis. Seal on võimalik esitada oma projektiideed ja ühtlasi kiita oma töörühma tublidust 5- minutilise välkettekandena ning kohtuda silmast-silma potentsiaalsete projektipartneritega. Projekt BioHorizon pakub atraktiivsemate ettekannete koostajatele auhinnaks reisigranti Brüsselisse partnerlusüritusel ja päev hiljem toimuval Horisont 2020 SC2 infopäeval…

 • Horisont 2020 biomajanduse valdkonna (SC2) infopäev ja partnerlusüritus Brüsselist 3.-4. juunil 2019

  Horisont 2020 biomajanduse valdkonna (SC2) infopäev Brüsselis toimub 4. juulil 2019. Registreerimine sellele algab peagi. Infopäev kantakse üle ka veebis ning salvestisi saab vaadata ka tagantjärele. Lähem teave on esitatud Euroopa Komisjoni veebilehel. Horisont 2020 SC2 partnerlusüritus toimub infopäevale eelneval päeval, 3. juulil 2019. Registreerimine üritusele, kus saab kuulata ja…

 • Tervise valdkonna infopäev toimub 3. juulil ning partnerlusüritus 4. juulil 2019

  Horisont 2020 tervise valdkonna (SC1) infopäev toimub 3. juulil Brüsselis. Osalemine sellel on tasuta, kuid vajalik on registreerimine, mis avatakse peagi sündmuse veebilehel. Infopäeval tutvustavad Euroopa Komisjoni töötajad 2020 taotlusvooru teemasid, korratakse üle olulisim osalemisreeglitesse puutuv ja esitatakse edulugusid. Sessioonide vaheajad on suurepärased võimalused koostööpartnerite leidmiseks. 4. juulil aga toimub…

 • Ühendkuningriigi osalemine Horisont 2020s seoses BREXITiga: olukord aprillis 2019

    Ühendkuningriigi (ÜK) TA kontaktbüroo Brüsselis andis 17. aprillil järjekordse ülevaate BREXITi mõjust Briti teadlaste ja ettevõtete osalemistingimustele ELi TA raamprogrammis Horisont 2020. Tänaseks on EL ja ÜK leppinud kokku, et ÜK ELst lahkumine lükkub edasi 31. oktoobrini 2019. Kuni selle ajani on ÜK ELi liige ja täieõiguslik osaleja Horisont…

 • 2019. aasta Marie Skłodowska-Curie individuaalgrantide infopäev Tallinnas

  Eesti Teadusagentuur ja Tallinna Tehnikaülikool korraldavad 25. aprillil Tallinnas infopäeva Marie Skłodowska-Curie individuaalgrantide tutvustamiseks: kell 10.00-12.00 eesti keeles, ruumis NRG-422 (Ehitajate tee 5) kell 13.00-15.00 inglise keeles (samas ruumis). Infopäevale on oodatud nii ise grandi taotlemisest huvitatud teadlased kui ka juhendajad, kes soovivad oma uurimisrühma välismaalt järeldoktoreid tuua. Horisont 2020…

 • Euroopa Komisjon kuulutas välja raamprogrammi projektide mõju konkursi

  See pisut veidravõitu konkursi nimetus vastab siiski tõele – auhinnatud saavad enim need projektid, mille mõju majandusele, ühiskonnale jne on suurim. Seda, millist mõju projekt on kaasa toonud, saavad ja peavad demonstreerima projekti elluviijad ise. Konkursile võib esitada nii 7. raamprogrammi kui Horisont 2020 projekte. 5 kõige väljapaistvama projekti meeskonda…

 • IMI sidusrühmade foorum 2019 toimub 12. juunil 2019

  Tänavuse sidusrühmade foorumi teemaks on „Aju tervis ja haigused digiajastul“. Foorum toimub Brüsselis Belgia Kuninglikus Kaunite Kunstide Muuseumis. Osalemine üritusel on tasuta, kuid vajalik on eelnev registreerimine, mis jätkub kuni kohtade täitumiseni. Korraldajad panevad südamele, et üritusel toimub pildistamine ja registreerimine (ka veebiülekanne) ning registreerimine tähendab ühtaegu nõusolekut jääda pildile….

 • 2019. a Marie Skłodowska-Curie individuaalgrantide infopäevad Tartus

  Eesti Teadusagentuur korraldab Tartus kaks infopäeva Marie Skłodowska-Curie individuaalgrantide tutvustamiseks 18.04.2019 kell 13:00 Tartus, TÜ raamatukogu seminariruumis Kursi (eesti keeles) 24.04.2019 kell 13:00 Tartus, TÜ raamatukogu seminariruumis Kodavere (inglise keeles) Infopäevale on oodatud nii ise grandi taotlemisest huvitatud teadlased kui ka juhendajad, kes soovivad oma uurimisrühma välismaalt järeldoktoreid tuua. Horisont…

 • Horisont 2020 algajate koolitused Tallinnas ja Tartus

  16.04.2019 ja 23.04.2019 TALLINNAS, CENTENNIAL HOTELLIS (Endla 15) 24.04.2019 TARTUS, TARTU HOTELLIS (Soola 3) Koolituse sihtgrupiks on vähese raamprogrammi kogemusega teadlased, doktorandid, projektijuhid  jt, kes raamprogrammis partnerina osaleda plaanivad või selleks juba ettevalmistusi teevad. Koolituse läbinu teab, mis on Horisont 2020 ja milline on selle struktuur; mis on valdkondlik tööprogramm…

 • BBI – biomajanduse valdkonna tehnoloogiate arendamise ühisalgatuse 2019 taotlusvoor avaneb 4. aprillil 2019

  Avanevas taotlusvoorus on kokku 21 teemat neljal strateegilisel suunal: toit ja sööt; tootmistehnoloogiad; uued tooted; biomajanduse turundus. Eeldatav eelarve on 135 miljonit eurot, millega loodetakse rahastada 10 teadusprojekti, 4 koordineerivale-toetavale tegevusele suunatud projekti; 4 demonstratsiooniprojekti ning 3 lipulaevaprojekti. Eelpoolmainitud summale lisaks panustavad Euroopa Biomajanduse Ettevõtete konsortsiumi liikmed 60 miljoni euro…