Uudised ja teadaanded

 • Horisont 2020 Roheleppe taotlusvooru keskkonna ja põllumajanduse valdkonna teemade tutvustamise veebiseminar

  Eesti Teadusagentuur korraldab esmaspäeval, 2. novembril algusega kell 10 veebiseminari Horisont 2020 Roheleppe taotlusvooru keskkonna ja põllumajanduse valdkonna teemade tutvustamiseks. Katrin Saar ja Priit Kilgas (Horisondi programmi konsultandid) annavad ülevaate Roheleppe keskkonna, kliima, põllu- ja ringmajanduse valdkonna teemadest ja taotlusvooru tingimustest (Area: 1, 3, 6, 7, 8, 9). Üritus toimub…

 • Euroopa horisont 2021/2022a algavate partnerluste tutvustus

  HTMi ja ETAgi eestvedamisel korraldatakse uue raamprogrammi esimesi partnerlusi tutvustav semianr.  Veebiseminari eesmärk on tutvustada, millistes 2021-2022a algavates riigi osalust nõudvates partnerlustes me osaleme ning avada ministeeriumite poolt ka tausta, mis me nendes partnerlustes osalemise läbi saavutada soovime. Seminar toimub ClickMeeting keskkonnas 28.10 kl 15-16.00.  Vajalik on eelregistreerumine. Üritus on…

 • Avanes Horisont 2020 lisakonkurss muuseumide ja digivaldkonna koostöö toetamiseks

  Avanes Horisont 2020 valdkonna „Euroopa muutuvas maailmas: kaasav, innovaatiline ja kaasamõtlev ühiskond“ lisakonkurss teemal „European Museum Collaboration and Innovation Space“. Projektitaotluste esitamise tähtaeg on 12. jaanuar 2021 kell 17.00 Brüsseli aja järgi. Rahastatav CSA-tüüpi projekt peab toetama peamiselt muuseumide, aga ka teiste sarnaste asutuste digivõimekust, innovaatilisust ja koostööd digivaldkonna partneritega…

 • TRANSCAN-2 hakkab oma 5-aastast tegevust lõpetama

  Vähktõve teadusuuringute rahvusvahelist koostööd võimaldav ERA-Net TRANSCAN-2 hakkab oma 5-aastast tegevust lõpetama. Esimene taotlusvoor korraldati 2014 ning viimane, neljas 2017. Eesti Teadusagentuur rahastas Eesti partnerite osalust kokku viies projektis. Nagu akronüüm viitab, eelnes TRANSCAN-2-le TRANSCAN. Ning loogilise jätkuna on ette valmistatud ka TRANSCAN-3, mille tegutsemiskeskkonnaks jääb juba uus raamprogramm Euroopa…

 • Horisont 2020 Roheleppe (Green Deal Call) taotlusvooru konkursid

  22.09.2020 avanevad Horisont 2020 Roheleppe (Green Deal Call) taotlusvooru konkursid. Taotlusi saab esitada kuni 26.01.2021. Käesoleva taotlusvooru kogueelarve on 983 miljonit eurot. Lisaks on 17 miljonit eurot saadaval projektide vaheliste võrgustike loomiseks ning muude toetavate tegevuste läbiviimiseks. Tööprogramm on jagatud 10 valdkonnaks, mille all on 20 teemat koos alateemadega: teadus-…

 • ERAvsCORONA

  Euroopa Liidu juhid on lubanud COVID-19 pandeemia ohjeldamiseks kasutada kõiki nende käsutuses olevaid võimalusi teadustegevuse edendamiseks ja koordineerimiseks. Seejuures rõhutatakse ilmselget vajadust üleilmseks teaduskoostööks. EL eesmärk on eeskätt toetada Euroopa teadlasi ja ettevõtteid. Juba 26. märtsil 2020 tegid Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ja Euroopa Ülemkogu president Charles…

 • ! Seoses COVID-19 leviku tõkestamise meetmetega edasi lükkuvad või tühistatud üritused ja taotlusvoorud

  Edasilükkunud taotlusvoorud ja konkursid Teema Tähtaeg Kontakt Lisainfo Biodiversity and Climate Change 21.04.2020 margit.suuroja@etag.ee  BiodivClim Lisainfo Horisont 2020 SwfaS 23.04.2020 siiri.kolka@etag.ee   Transpordi valdkond 28.04.2020 maria.habicht@etag.ee   ERA-NET SusCrop 28.04.2020 katrin.saar@etag.ee   Vesiniku- ja kütuseelemendi teemalised projektid 29.04.2020 maria.habicht@etag.ee https://www.fch.europa.eu/page/call-2020 ERA-CVD 04.05.2020 argo.soon@etag.ee  https://www.era-cvd.eu/ Euroopa Innovaatiliste Ravimite Algatuse IMI2 12.05.2020…

 • Novo Nordisk Foundation avas taotlusvooru „Ühiskondlik tegevus ja valmisolek seoses viirusinfektsioonidega aastal 2020“

  Taanis asutatud rahvusvaheline tervise- ja ravimiuuringuid rahastav fond Novo Nordisk Foundation avas taotlusvooru „Ühiskondlik tegevus ja valmisolek seoses viirusinfektsioonidega aastal 2020“. Käesolev koroonaviirusepideemia (2019-nCoC) tuletab meelde, et epideemiad ega ka pandeemiad ei ole jäänud minevikku ja võivad probleeme tekitada tänagi. Ka viimaste kümnendite SARS, MERS ja Ebola-puhangud on näidanud, et…

 • Avanes kultuuripärandi teemaline ühiskonkurss “Cultural Heritage, Identities & Perspectives: Responding to Changing Societies”

  Täna avanes rahvusvaheline ühiskonkurss “Cultural Heritage, Identities & Perspectives: Responding to Changing Societies“. Konkurssi korraldab kultuuripärandi-teemaline teaduse ühise kavandamise algatus (JPI) “Kultuuripärand” ning teadust rahastavad asutused 14 riigist. Konkurss keskendub kultuuripärandi tähendustele, kasutustele ja mõjudele tänases ühiskonnas. Soovitatakse interdistsiplinaarset lähenemist, nõutav on teadlaste koostöö teiste kultuuripärandiga tegelevate asutuste ja sihtrühmadega. Konkurss…

 • Maailma juhtivad viroloogid nõustavad COVID-19 osas Euroopa Komisjoni

  Seitsmest prominentsest viroloogist ja epidemioloogist moodustati Euroopa Komisjoni nõustav töörühm. Nimekaim töörühma liige on Belgia teadlane Peter Piot, kellele kuulub Ebola viiruse avastamise au (1976 Antverpenis) ning kes on HIVi murdeliste uuringute läbiviija AIDSi epideemia algaastatel ning juhtis terve kümnendi ÜRO AIDSi programmi. Töörühma kuuluvad veel Arnaud Fontanet Pasteuri Instituudist…