Uudised ja teadaanded

 • Horisont 2020 „Turvalise ühiskonna“ valdkonna viimane taotlusvoor on avatud

  12. märtsil avanes viimane Horisont 2020 ühiskondliku väljakutse „Turvaline ühiskond“ taotlusvoor. Taotlusvooru 20 teemat on jagatud nelja suuremasse kategooriasse: Euroopa kriitilise infrastruktuuri kaitse Tehisintellekt ja õiguskaitse (uus teema) Erinevad julgeolekuküsimused (toimetulek katastroofidega, võitlus kuritegevuse ja terrorismiga, piirivalve ja välisjulgeolek) Digitaalne julgeolek (küberturvalisus, digitaalne privaatsus ja andmekaitse) Konkursiteemade ülevaade on leitav osalejaportaalis….

 • Horisont 2020 SC6 valdkonna konkursi TÄHTAJA PIKENDUS 19. märtsini

  Täna sulguma pidanud Horisont 2020 SC6 valdkonna konkursside tähtaega on pikendatud 19. märtsini. Kontakt Eesti Teadusagentuuris: Katrin Kello katrin.kello@etag.ee

 • Avanes koroonaviiruse vastaste ravimite arendamise taotlusvoor

  Euroopa Liidu Innovaatiliste Ravimite Algatus (Innovative Medicines Initiative, https://www.imi.europa.eu/) IMI2 avas koroonaviiruse diagnostika ja ravimite arendamise taotlusvooru. Taotlusvooru temaatika välistab vaktsiinide arendamise. Osalemistingimused on sarnased Horisont 2020 tingimustele, kuid taotlusjuhendeid tuleb siiski lugeda ja jälgida hoolsasti. Konsortsiumites võivad osaleda akadeemilised asutused, VKE-d, patsientide ühendused, riiklikud ja rahvusvahelised organisatsioonid ning asutused…

 • BBI 2020. aasta taotlusvooru tutvustav ametlik infopäev toimub 22. aprillil 2020 Brüsselis

  BBI on EL tehnoloogiate ühisalgatus „Biotoormel põhinevad ettevõtted“ (Bio-Based Industries, BBI), mida rahastavad Euroopa Komisjon ning Euroopa Biotoormel Põhinevate Ettevõtete Konsortsium (Bio-Based Industries Consortium, BIC). Registreerimine infopäevale toimub ECAS süsteemi vahendusel (esmalt tuleb end kasutajaks registreerida). Infopäeva pärastlõunal toimub partnerlusüritus, kus saab potentsiaalsete partneritega projekti arutada silmast-silma. Kohtumiste kokkuleppimiseks ja…

 • IMI2 rahastatav projekt IMIConcePTION käivitas veebiküsitluse ravimite tarvitamise kohta raseduse ajal

  IMI2 rahastatav projekt IMIConcePTION käivitas veebiküsitluse ravimite tarvitamise kohta raseduse ajal. Jagagem oma kogemusi ja arvamusi teaduse huvides! Küsitlus nii naistele kui arstidele on siin: https://www.imi-conception.eu/respond/ Eestieelset ankeeti küll ei ole, aga vallida saab inglise, saksa ja mitme teise keele vahel.

 • NordForski uus taotlusvoor vesiviljeluse valdkonna jätkusuutlikkuse tõstmiseks

  06.02.2020 avas NordForsk uue taotlusvooru jätkusuutliku vesiviljeluse valdkonna teadusuuringute ja innovatsiooniprojektide rahastamiseks. Vooru kogueelarve on 7,1 miljonit eurot (72 mln NOK) ja taotlusi saab esitada kuni 5. maini 2020. Programmi viib ellu NordForsk koostöös järgmise rahastavate organisatsioonidega: The Swedish Research Council Formas; AVS Research fund for fisheries, Iceland; Technology Development Fund, Iceland; Innovation Fund…

 • Eelteade: ERA-NET Cofund SusCrop plaanib avada 4. veebruaril uue ühiskonkursi

  Euroopa koostöövõrgustik ERA-NET Cofund SusCrop plaanib avada 4. veebruaril 2020 uue ühiskonkursi. Esitatavad taotlused peavad olema multidistsiplinaarsed ning sisaldama vähemalt ühte neljast SusCrop internetilehel toodud teadussuunast. ETAg rahastab konkursil nii alus- kui rakendusteaduse projekte. Kõik partnerid peavad vastama oma riigi rahastava organisatsiooni kehtestatud nõuetele. Eesti partnereid rahastavad Eesti Teadusagentuur ja…

 • Avanes IMI2 20. taotlusvoor

  21. jaanuaril avanes Innovaatiliste Ravimite Algatuse – IMI2 kahekümnes taotlusvoor. Seekordses taotlusvoorus oodatakse lahendusi psoriaatrilise artriidi diagnostikaks ja raviks, vaktsiinide kiirema arendamise tehnoloogiate edendamiseks, tuberkuloosi raviks, vähktõve raviks ning valguliste ravimite stabiilsuse parendamiseks. Taotlusdokumendid ja teemade täpsemad kirjeldused leiab IMI2 veebilehelt. Taotlemine on kaheastmeline ning taotlejaks peavad olema rahvusvahelised konsortsiumid….

 • Avanes ERA-CVD 2020. aasta taotlusvoor

  Avanes kardio-vaskulaarsete haiguste uurimisele keskendunud ERA-Net ERA-CVD 2020. aasta taotlusvoor. Taotlusvooru  teema on „Vereringehäiretest tingitud kognitiivsete häirete ennetamine südame-veresoonkonna haiguste varase avastamise abil“ (Prevention of Vascular Cognitive Impairment through Early Detection of Cardiovascular Diseases). Taotlemiseks on vajalik 3-5 partnerit kaasav rahvusvaheline konsortsium, milles saavad osaleda Belgia, Kanada, Eesti, Prantsuse, Iisraeli,…

 • Horisont 2020 teavitusüritus 12.02.2020 Tallinnas

  12. veebruaril 2020 kell 9.30-16.15 Hilton Tallinn Park hotellis (Fr.R.Kreutzwaldi 23, Tallinn) Käsitlemisele tulevad järgmised teemad: Audit Personalikulud Lump-sum toetused Ettekannetega esinevad ja küsimustele vastavad Euroopa Komisjoni esindajad. Et Teid kõige enam huvitavad aspektid kindlasti käsitlemist leiaksid, pakume võimalust saata oma küsimused ette. Palume käsitlemisele tulevate teemadega seotud küsimused sõnastada…