ERA-CVD eelteade: jaanuaris 2020 avaneb uus taotlusvoor “Prevention of Vascular Cognitive Impairment through Early Detection of Cardiovascular Diseases” Print

Euroopa Teadusruumi võrgustikuprojekti ERA-CVD eesmärk on koostöö edendamine kardiovaskulaarsete haiguste uurimisel.

14. jaanuaril 2020 plaanib võrgustik avada järjekordse ühiskonkursi, seekord teemal “Prevention of Vascular Cognitive Impairment through Early Detection of Cardiovascular Diseases“.

Konkursi teemat ja tingimusi kirjeldatakse lähemalt siin.

Taotluses peavad osalema teadlased, kes vastavad oma riigi rahastaja nõuetele, vähemalt kolmest riigist. Esialgne riikide nimekiri leidub eelteate tekstis.

Kolleegide leidmiseks saab kasutada partneriotsingu vahendit: https://partnering.pt-dlr.de/ERA-CVD

Eesti töörühma taotletav eelarve ei tohi ületada 100 000 eurot.

Ühevoorulise konkursi tähtaeg: 2. aprill 2020 kl 17.00 CET.

Vt lähemalt https://www.era-cvd.eu/405.php

Lähem info Eesti Teadusagentuuris: katrin.kello@etag.ee


Pre-Announcement: the joint transnational call “Prevention of Vascular Cognitive Impairment through Early Detection of Cardiovascular Diseases” will open in January 2020

The ERA-NET Cofund project ERA-CVD aims to promote international cooperation in cardiovascular research.

The next JTC is planned to open on January 14, 2020.

The deadline for submission of proposals is April 2, 2020, 17:00 CET.

See more at https://www.era-cvd.eu/405.php  

NB! Estonian team’s requested budget may not exceed EUR 100,000.

Contact point at Estonian Research Council: Katrin Kello, katrin.kello@etag.ee