ERA-Net CoFund ICT-AGRI-FOOD taotlusvoor 2019 Print

18. detsembril 2019 avanes ERA-Net ICT-ARGI-FOOD  ühistaotlusvoor, mille raames rahastatavad projektid peavad looma uusi rakendusi IKT võimaluste kasutamiseks põllumajanduses ja toidutootmises muutmaks seda majandusharu tõhusamaks, kestlikumaks, läbipaistvamaks ja õiglasemaks. Taotlusvooru rahastab kokku enam kui 20 miljoni euroga 29 teadust rahastavat asutust 22 riigist.

Projektid võivad olla nii teadus- kui rakendusliku suunitlusega ning püüdma lahendada kaasaegsete info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate (nagu suurandmete analüüs, tehisintellekt, asjade internet, automaatseadmed ja robootika jms) abil tänaseid probleeme ja tuleviku väljakutseid toidutootmises: maakera kasvav elanikkond, kliimamuutused, rahvusvaheline konkurents, toiduohutus, täisväärtuslik toit, toidu kättesaadavus jne. Probleemipüstituste ja lahenduste tasemed ning hulk võivad varieeruda hõlmates põlluharimist, taime- ja loomakasvatust, logistikat ja tarneahelaid, tarbimiseelistusi, pakendeid, kuid ka kadusid ja tootmis- ning tarbimisjäätmeid.

  1. aasta taotlusvoorus on 2 prioriteetset teemat:

Teema 1 keskendub IKT platvormidele põllumajanduse ja toiduainetetööstuse andmete haldamiseks ja kasutamiseks.

Teema 2 fookuses on barjäärid, mis takistavad IKT lahenduste kasutamist põllumajanduses ja toiduainetetööstuses ning nende kõrvaldamiseks loodavate võimaluste väljaselgitamine.

Tõhusate ja kõiki osapooli rahuldavate lahendusteni jõudmiseks tuleb projektides kaasata võimalikult palju sidusrühmi alates farmeritest ja toiduainete töötlejatest kuni teadlaste, innovaatorite ja seadusandjate, poliitikute ja tarbijateni. Projektid peaksid keskenduma pigem olemasolevate andmete paremale kasutamisele kui uute andmete tootmisele.

ERA-Neti projektid on koostööprojektid, kus konsortsiumis peab osalema vähemalt kolm partnerit kolmest erinevast ERA-Netis osalevast riigist; konsortsiumi maksimumsuurus on 8 partnerit. Nõuded taotlejatele on ETAgi veebilehel, sealjuures on nõuded koordinaatorile pisut rangemad kui partnerile. Projektide kestuseks on ette nähtud 24-36 kuud.

Taotlemine on kaheastmeline; taotluskeskkond avaneb 2019 novembri keskel ja taotluste lühivorm tuleb esitada 3. märtsiks 2020. Eesti partnereid rahastavad Eesti Teadusagentuur ja Maaeluministeerium. Lähem info ja link taotlemiskeskonda ERA-Net AGRIFOOD veebilehel.

 

Taotlusvoorus osalevad rahastavad riigid ja rahastavad organisatsioonid:

Riik Rahastav organisatsioon Rahastava organisatsiooni täisnimi
Austria BMNT Das Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus
Belgium EV-ILVO Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek
Belgium HERMESFONDS Fonds voor Flankerend Economisch en Innovatiebeleid
Belgium FWO Fonds Wetenschappelijk Onderzoek
Bulgaria BNSF Фонд „Научни изследвания“
Denmark DAFA Miljø- og Fødevareministeriet
Estonia MEM Maaeluministeerium
Estonia ETAG Eesti Teadusagentuur
Finland MMM Maa- ja Metsätalousministeriö
France ANR L’Agence nationale de la recherche
France REGION BRETAGNE Conseil Régional de Bretagne
Germany BMEL Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft
Germany JUELICH (PTJ) Projektträger Jülich
Greece GSRT Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Hungary NKFIH Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
Ireland TEAGASC TEAGASC – Agriculture and Food Development Authority
Ireland DAFM Department of Agriculture Food and the Marine
Israel INNOAUTH רשות החדשנות
Italy MIPAAFT Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
Latvia VIAA Valsts izglītības attīstības aģentūra
Norway RCN Norges forskningsråd
Poland NCBR Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Romania UEFISCDI Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării
Spain CTA Corporación Tecnológica de Andalucía
Sweden Formas Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Switzerland FOAG Bundesamt für Landwirtschaft
Turkey TAGEM Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
Turkey TuBITAK Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştirma Kurumu
The Netherlands LNV Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

 

Lisainfo Eesti Teadusagentuuris

Argo Soon
argo.soon@etag.ee

Kontakt Maaeluministeeriumis

Siret Talve

siret.talve@agri.ee