ERA-Net NEURON avab jaanuaris rahvusvahelise taotlusvooru „Närvisüsteemi arenguhäirete siirdemeditsiinilised uuringud“ Print

Euroopa teadust rahastavate organisatsioonide koostööprojekt ERA-Net NEURON avab jaanuaris 2021 rahvusvahelise taotlusvooru „Närvisüsteemi arenguhäirete siirdemeditsiinilised uuringud“.

Närvisüsteemi arenguhäiretena peetakse antud taotlusvoorus silmas tunnetus- ja käitumishäireid, mille tõttu kahjustuvad intellektuaalsed, motoorsed või sotsiaalsed funktsioonid ja mis avalduvad enne teismeiga. Projektides võib kasutada nende närvisüsteemi arenguhäirete progressiooni uurimist hilisemas eas. Samuti mahuvad taotlusvooru skoopi rasedusaegsed tegurid nii ema kui loote organismis ning kasutada võib geneetilisi, epigeneetilisi või molekulaarseid uuringud, mis aitavad paremini mõista haiguse olemust, tekkepõhjuseid ning välja töötada nende haiguste ravi ja diagnostikat. Lisaks molekulaarbioloogilistele meetoditele aktsepteeritakse ka kliinilisi uuringuid, mis parimal juhul tipneb baasteaduslike ja kliiniliste uurimismeetodite kombinatsioonina.

Häid ja uudseid ideid sisaldavate taotlejate rahvusvaheliste konsortsiumite suuruseks võib olla kolm kuni viis partnerit NEURONi võrgustikus osalevatest riikidest.

Käesolevat taotlusvooru rahastavad järgmised organisatsioonid:

 • Fonds de la Recherche Scientifique-FNRS (F.R.S.-FNRS), Belgia
 • Research Foundation – Flanders (FWO), Belgia
 • Ministarstvo Znanosti i Obrazovanja (MZO), Horvaatia
 • Eesti Teadusagentuur (ETAg), Eesti
 • Suomen Akatemia (AKA), Soome
 • Agence Nationale de la Recherche Agency (ANR), Prantsusmaa
 • Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), Saksamaa
 • Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH), Ungari
 • Health Research Board (HRB), Iirimaa
 • Chief Scientist Office, Ministry of Health (CSO-MOH), Iisrael
 • Ministero della Salute (MOH), Itaalia
 • Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA), Läti
 • Forskningsradet  (RCN), Norra
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), Poola
 • Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), Portugal
 • E nitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării  (UEFISCDI), Rumeenia
 • Slovenska Akademia Vied (SAS), Slovakkia
 • Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), Hispaania
 • Agencia Estatal de Investigación (AEI), Hispaania
 • Fonds National Suisse de la Recherche Scientifique (SNSF), Šveits
 • Ministry of Science and Technology (MOST), Taiwan
 • Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştirma Kurumu (TUBITAK), Türgi

Teate originaaltekst, täiendav teave ning edaspidi kõik taotlemiseks vajamineva leiab ERA-Net NEURONi veebilehelt https://www.neuron-eranet.eu/

 

Kontakt Eesti Teadusagentuuris
Argo Soon
argo.soon@etag.ee