Euroopa juhtivate ülikoolide üleskutse luua järgmises raamprogrammis sotsiaal- ja humanitaarteaduste alaseks uurimistööks paremad võimalused Print

5. veebruaril avaldasid kümme juhtivat Euroopa ülikooli üleskutse toetada sotsiaal- ja humanitaarteaduste (=SSH) alast uurimistööd järgmises raamprogrammis.

Üleskutses tehti viis soovitust:

  1. SSH platvormi loomine ja multidistsiplinaarse koostöö tugevdamine;
  2. Julgustada teadlasi mõtlema selle üle, kuidas oma taotlustes esitleda akadeemilist ja sotsiaalset mõju;
  3. Tunnistada, et kõik erialad aitavad oluliselt kaasa kaasava ja jõuka Euroopa eesmärkide saavutamisele;
  4. Investeerida kõrge kvaliteediga SSHi alastesse uurimis- ja innovatsioonivõimalustesse;
  5. SSH-le 10% 9RP eelarvest

Üleskutse tekst: https://www.ugent.be/en/research/position-papers/ssh-call.htm

Toetage  üleskutset!

Ülle Must, Eesti Teadusagentuur
Horisont 2020 programmi  „Kaasav, innovaatiline ja kaasa mõtlev ühiskond“ kontakt