Horisont 2020 algajate koolitused Tallinnas ja Tartus Print

16.04.2019 ja 23.04.2019
TALLINNAS, CENTENNIAL HOTELLIS (Endla 15)
24.04.2019
TARTUS, TARTU HOTELLIS (Soola 3)

Koolituse sihtgrupiks on vähese raamprogrammi kogemusega teadlased, doktorandid, projektijuhid  jt, kes raamprogrammis partnerina osaleda plaanivad või selleks juba ettevalmistusi teevad.

Koolituse läbinu teab, mis on Horisont 2020 ja milline on selle struktuur; mis on valdkondlik tööprogramm ja kuidas seda tuleb lugeda; millised on põhinõuded granditaotlejale; mis on teaduskoostöö ja mis on konsortsium ning kuidas see kõik toimib; mis on Osalejaportaal ja kuidas seda kasutada; millised on üldised rahastusreeglid; kuidas leida koostööpartnereid ja millised on esimesed vajalikud sammud taotluse koostamisel.

Koolitust viivad läbi Eesti Teadusagentuuri konsultandid.

16.04.2019 Tallinnashttps://www.etag.ee/uritus/horisont-2020-algajate-koolitus-tallinnas-2/
23.04.2019 Tallinnashttps://www.etag.ee/uritus/horisont-2020-algajate-koolitus-tallinnas-3/
24.04.2019 Tartushttps://www.etag.ee/uritus/horisont-2020-algajate-koolitus-tartus/

 

Täiendav info
Kristi Auli
Koolituse koordinaator
kristi.auli@etag.ee