Horisont 2020 biomajanduse lähiaja sündmuste kalender Print

Hoolimata kevade viibimisest Eestis on Euroopa biomajanduses alanud juba kiired ajad: ettevalmistamisel on mitmeid üritusi, millele oodatakse osalejaid üle kogu Euroopa ning mõnel juhul ka üle maailma. Allpool on kokkuvõte hiljuti saabunud teadetest.

BBI 2018. aasta taotlusvooru käsitlev infopäev toimub Brüsselis 17. aprillil 2018. Päeva teisel poolel toimub partnerlusüritus, kus on võimlaik projektiideid arutada potentsiaalsete partneritega silmast-silma. Registreerida saab veel kuni 10. aprillini ürituse veebilehel https://www.bbi-europe.eu/events/bbi-ju-info-day-2018

BBI projektidesse saab partnereid otsida ja ka iseend teistele nähtavaks teha BBI partnerite otsingu platvormi vahendusel.

BBI 2018. aasta taotlusvoor avanes
11. aprillil ning taotluste esitamse tähtaeg on 6. september. Teemade ja tingimuste kirjeldused on esitatud BBI veebilehel ja Osalejaportaalis

2.-3. mail 2018 toimub Euroopa Komisjoni Charlemagne hoones konverents „Innovating for the future of farming and rural communities“. Konverentsil antakse hinnang tänasele EL põllumajandusteadusele ja arutletakse selle vajalikke muudatusi lähitulevikus. Osalemine konverentsil on tasuta, reisikulud jäävad osalejate endi kanda. Registreerimine on avatud 18. aprillini või kohtade täitumiseni. Lähem info ja registreerimine http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/agriresearch-conference-innovating-future-farming-and-rural-communities

EIT-Food konsortsium pakub:  

  • 3-kuulist stipendiumi stažeerimisprogrammi raames, kus EIT-Food RIS-riikide toidu- ja põllumajandusvaldkonna teadlased ja ettevõtlikud inimesed saavad stažeerida mõnes Euroopa edukas toiduettevõttes või valdkonna teadusasutuses (need asutused peavad siiski olema EIT-Food partnerid). Täiendavat teavet saab küsida e-kirja teel aadressil risfellowships@wz.uw.edu.pl
  • 9-kuulist innovatsioonikoolitust doktorandidele. Koolitus hõlmab stažeerimist EIT-Food partner-ettevõttes, koolitust Müncheni Tehnikaülikoolis (juunis 2018), õppe-visiite rahvusvahelistesse teaduskeskustesse (juulis 2018) ja osalemist EIT-Food start-up ettevõtetele mõeldus konverentsil detsembris 2018. Taotlemistingimused ja vajalikud kontaktid on antud EIT-Food veebilehel: https://www.eitfood.eu/programmes/global-food-venture-program

Euroopa Biomassi alane konverents ja näitus EUBCE 2018 toimub Kopenhaagenis 14.-17. mail 2018; teadusvisiit biomajanduse ettevõtetesse leiab aset 18. mail. Lähem info ja registreerimine: http://www.eubce.com/

6. juunil 2018 toimub Brüsselis hotelli Crown Plaza konverentsikeskuses konverents innovatiivsetest biotoormel põhinevatest toodetest „Innovative bio-based products: Investment, Environmental Impacts and Future Perspectives“. Konverentsi korraldajaks on Euroopa Komisjon ning sellel osalemine on tasuta. Osalejail tuleb küll reisikulud ise katta ning vajalik on registreerimine, mis on avatud 4. maini. Registreerimine ja täiendav info konverentsi kohta: https://ec.europa.eu/info/events/innovative-bio-based-products-investment-environmental-impacts-and-future-perspectives-2018-jun-06_en

Bulgaaria EL eesistumise põllumajandusteemaline konverents koos satelliitüritustega toimuvad 20.-24. juunil 2018. Täiendav info nii selle kui teiste Bulgaaria eesistumiskonverentside kohta ja registreerimine  neile toimuvad vastava veebilehe vahendusel.

Horisont 2020 ühiskonnaprobleemi „Toiduga kindlustatus, säästev põllumajandus, mere- ja merendusuuringud ning biomajandus“ (SC2) infopäev ja partnerlusüritus toimuvad 25.-26. juunil Brüsselis. Esialgne info sellega ka piirdub, ürituse veebileht paikneb siin: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/infoday-societal-challenge-2-calls-2019-brokerage-event Traditsiooniliselt on osalemine infopäeval tasuta ja seda kantakse üle ka veebis. Partnerlusüritusel osalemiseks tuleb küll Brüsselisse kohale sõita ja seda oma kulu ja kirjadega. Registreerimine partnerlusüritusele  algab 19. aprillil ning uudiste säutsutamine toimub siin

Biotehnoloogia Globaalne konverents toimub 6.-7. septembril 2018 Bangkokis, Tai Kuningriigis. Täiendav info, registreerimine ja teeside esitamine toimub konverentsi veebilehe vahendusel.

XXI Euroopa Biotehnoloogia konverents toimub 12.-12. oktoobril 2018 Moskvas. Lähem info ja registreerimine konverentsi veebilehel https://www.biotechnologycongress.com/europe/

 

Argo Soon
argo.soon@etag.ee