Horisont 2020 biomajanduse valdkond on uueks hooajaks valmis Print

Horisont 2020 ühiskonnaprobleemi “Toiduga kindlustatus, säästev põllumajandus, mere- ja merendusuuringud ning biomajandus“ 2019. aasta taotlusvoor peaks avanema oktoobri lõpul. Tööprogramm aga on kättesaadav juba praegu Euroopa Komisjoni veebiliehel.

Partnerite leidmiseks head andmebaasi pole, Osalejaportaali partnerite andmebaas on alles arendamisel. Selle positiivseks asjaoluks on, et see hõlmab kõiki varem raamprogrammis osalenud asutusi. Hetkel siiski süsteem toimib üsna kohmakalt ning konkreetsete teadlaste või ettevõtjate kontakte sealt kätte ei saa. Mõnevõrra praktilisemad andmed leiab toimunud partnerlusürituste kokkuvõtetest, mis hõlmavad lisaks osalejate andmetele ka märksõnu konkreetsete huvide osas ning ettekannete slaide. 26. juunil 2018 toimunud viimase partnerlusürituse materjalid leiab siit; abi võib olla ka varasemate samalaadsete ürituste materjalidest (nt novembris 2017 toimunud partnerlusürituse materjalid leiab siit).

Biomajandusprogrammi BBI 2018. aasta taotlusvoor avanes aprillis 2018 ning taotluste esitamise tähtaeg on juba 6. september 2018. BBI senistest tegevustest ning tulevikuplaanidest leiab toredaid materjale ikka BBI veebilehelt https://www.bbi-europe.eu/

Euroopa Komisjoni ja EL liikmesriikide kaasrahastamisel on ette valmistatud taotlusvoor, et uurida võimalusi kasvuhoonegaaside tekke vähendamiseks loomakasvatuses (Novel technologies, solutions and systems to reduce the greenhouse gas emissions of animal production systems). Taotlusvooru rahastavad ühiselt ERA-Netid FACCE, SusAn ja ICT-AGRI 2; Eesti taotlejaid rahastab selles taotlusvoorus Maaeluministeerium, kes on ERA-Net SusAn partner.

Kuna kõik oluline Horisont 2020 teave on kõige paremini kajastatud Osalejaportaalis, siis on soovitav sealsed uudised ja taotlusvoore käsitlev info regulaarselt (vähemalt kord nädalas) ikka ka ise üle vaadata.

Argo Soon
argo.soon@etag.ee