Horisont 2020 SC6 valdkonna konkursi TÄHTAJA PIKENDUS 19. märtsini Print

Täna sulguma pidanud Horisont 2020 SC6 valdkonna konkursside tähtaega on pikendatud 19. märtsini.

Kontakt Eesti Teadusagentuuris:
Katrin Kello
katrin.kello@etag.ee