Horisont 2020 tervise valdkond 2018 augustis Print

Nii nagu läheneb uus õppeaasta, lähenevad ka Horisont 2020 uute taotlusvoorude tähtajad. Euroopa Liidu teaduse ja innovatsiooni raamprogrammi Horisont 2020 tervise valdkonna (ühiskonnaprobleemi „Tervishoid, demograafilised muutused ja heaolu“) 2019. aasta taotlusvoor avaneb tõenäoselt oktoobri alul, kuid tööprogramm on juba kõigile huvilistele nähtav siin: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-health_en.pdf   Ka taotlemiseks vajalikud vormid ja juhendid on juba kättesaadavad Osalejaportaalis.
Innovaatiliste ravimite programm IMI, mis tähistab sel aastal kümnendat juubelit, avas 18. juulil kaks taotlusvooru:
  • 15. taotlusvooru temaatika hõlmab antibiootikumresistentsuse problemaatikat,  neurodegeneratiivsete haiguste ravivõimalusi, sünapsite füsioloogiat jm. Detailsema ülevaate teemadest ja juhendmaterjalidest annab IMI veebileht. 15. taotlusvoorus on taotlemine kaheastmeline; I astme taotluste esitamise tähtaeg on 24. oktoober 2018. Taotlemine toimub Osalejaportaali vahendusel.
  • 16. taotlusvoor on üheastmeline ning täismahus taotlused tuleb Osalejaportaali kaudu esitada 24. oktoobriks. Temaatikas prevaleerivad infektsioonhaiguste ravivõimaluste otsingud, eeskätt tuberkuloosi jt mükobakterite vastaste preparaatide arendamine. Teemade lähem kirjeldus koos lisamaterjalidega on esitatud IMI vastaval veebilehel.
IMI 10. aastapäeva teaduskonverents toimub 22.-23. oktoobril 2018 Brüsselis. Konverentsil esitletakse IMI programmist rahastatud projektide teadussaavutusi ja edulugusid. Osalemine on tasuta, kuid vajalik on registreerimine. Lähem info IMI vastaval veebilehel.
24. oktoobril 2018 toimub ka iga-aastane IMI sidusrühmade foorum. Ka sel üritusel osalemine on tasuta, kuid eeldab eelnevat registreerimist. Registreerimine avatakse peagi ürituse veebilehe vahendusel.

Argo Soon
argo.soon@etag.ee