Horisont 2020 tervise valdkonna infopäevad Indias Print

Horisont 2020 ühiskonnaprobleemi  „Tervishoid, demograafilised muutused ja heaolu“ 2019. aasta taotlusvooru, mis avaneb oktoobris 2018, influentsa vaktsiinide väljatöötamise teema eeldab koostööd India partneritega. Põhjusi koostööks India teadlaste ja ettevõtjatega on mitu – esile võiks tõsta India selle valdkonna teadlaste senist edu, kuid ka teaduspoliitilisi aspekte, kuna koostöö ja kaasfinantseerimine tagavad eurooplaste parema ligipääsu ka projekti tulemustele.

Kõne all on tegelikult vaid üksainus teema 2019. aasta tööprogrammis – SC1-BHC-32-2019: Towards a next generation influenza vaccine to protect citizens worldwide – an EU-India collaboration. Seda tutvustav seminar toimus 28. augustil Delhis ja 30. augustil Hyderabadis. Seminaridel tutvustas Euroopa Komisjon probleemi ja ootusi projektile; India teadlased esitasid oma nägemusi probleemi lahendamiseks. Ettekanded on lähemaks uurimiseks kättesaadavad veebis, vastavalt siis Delhi ja Hyderabadis toimunu omad.

Tulemas on veel seminarid 24. septembril  Bangalores ning 28. septembril Punes. Kel partnerid Indias, siis soovitage neile osalemist. Täiendava teave seminaride kohta leiab Komisjon vastavast dokumendist.

Argo Soon
H2020 konsultant
argo.soon@etag.ee
Tel: 730 0372
Mob: 515 3424