IMI2 uue taotlusvooru eeldatavad teemad on nüüd avalikud Print

IMI avalikustas järgmise taotlusvooru tõenäosed teemad, milleks on:

  • Rasvtõve ravi optimeerimine
  • Kemo- ja ravimgenoomika andmebaasidele avatud ligipääsu võimaldamine
  • Inimraviks kasutatavate meditsiiniliste kemikaalide ja ravimite keskkonnaohu intelligentne ennetav hindamine

Teemad on tänaseks piisavalt lahti kirjutatud, et potentsiaalsed taotlejad võiksid hakata moodustama konsortiumit ja koostama taotlust. Tasub siiski märkida, et tekstid on veel mustandi faasis ning vajavad konsulteerimist ja heakskiitu IMI riikide esindajate grupilt, IMI teaduskomiteelt ja Euroopa Komisjonilt, ning lõpuks kinnitamist IMI juhtkomitee poolt. Seetõttu on võimalikud muudatused teemade kirjeldustes. Seetõttu peavad ka taotlejad olema muudatusteks valmis. Vajaduse suuremateks muudatusteks ilmnedes võidakse teema tõsta hilisemasse taotlusvooru või tühistada (see on pigem ebatõenäoline).

IMI loodab, et muudatuste võimalikkus ei ole tegelikkuses suur ning et see ei heiduta taotlejaid. Originaalmatejalid leiab IMI veebilehelt: https://www.imi.europa.eu/apply-funding/future-topics

Argo Soon
argo.soon@etag.ee