Infoseminar „Mitte ainult Horisondist: Euroopa Liidu rahastusvõimalustest sotsiaal- ja humanitaarteadlastele“ Print

TOIMUMISKOHAD:

  • Tartus 24. septembril hotell London, Rüütli 9.
  • Tallinnas 2. oktoobril Roseni torn, Mere puiestee 6.

24. septembril Tartus ja 2. oktoobril Tallinnas toimub sotsiaal- ja humanitaarteadlastele suunatud infoseminar.

Seminar keskendub ELi teaduse ja innovatsiooni raamprogrammile Horisont 2020, aga puudutatakse ka teisi Euroopa Komisjoni rahastusprogramme. Infot ja kogemusi jagavad tutvustatavate programmidega seotud teadlased ja konsultandid.

LIGIKAUDNE AJAKAVA

9.15-11.45: Üldisem ülevaade programmidest, tähtaegadest ja osalemistingimustest:

11.45-12.30: Arutelu „Kellega minna luurele?“ Riigi- ja erialaülesest üksteiseleidmisest ja koostööst

Lõunapaus

13.15-16.45: Lähemalt Horisont 2020 nõuetest ja tingimustest ning toesaamise võimalustest. Sotsiaal- ja humanitaarteadlaste võimalused Horisont 2020 eelseisvates konkurssides

Seminar toimub eesti keeles.

REGISTREERU (kuni 18. septembrini)
Tartu infoseminarile: https://www.etag.ee/uritus/ssh-seminar-tartus/
Tallinna infoseminarile: https://www.etag.ee/uritus/ssh-seminar-tallinnas/  

Kontakt Eesti Teadusagentuuris: Katrin Kello katrin.kello@etag.ee