Innovaatiliste ravimite programmi – Innovative Medicines Initiative – 13. taotlusvoor on avanenud Print


IMI programm kaasab nii avaliku kui erasektori ressursid, et ületada kalliduse ja töömahukuse probleeme ravimiarenduses. Programm, mille kasusaajateks on eeskätt Euroopa patsiendid, pakub rahvusvahelise koostöö ja teadus-arendustöö võimalust teadlastele, ettevõtetele ja raviasutustele. Ravimite kõrval pakub programm võimlaust ka diagnostikumide ja vaktsiinide edendamisele, samuti andmepankade loomise nende omavalehelise võrgustumise platvormide rajamisele.

13. taotlusvoorus on 15 teemat:

1: Diabeetilise kardiomüopaatia eripära hindamine kallutamata feno-kaardistamise meetodite abil.
2: Genoomi-keskkonna vastasmõju põletikuliste nahahaiguste korral. 
3: Diagnostika edendamine antibiootikumide kasutamise optimeerimiseks võitlemaks antibiootikumresistentsusega.   
4: Mitokondrite funktsioonihäired neurodegeneratiivsete haiguste korral  
5: Koordineerivad tegevused IMI neurodegeneratiivseid haigusi käsitlevate projektide toetamiseks
6: Indutseeritud pluripotentsete tüvirakkude üle-euroopaline platvorm 
7: Liikumisvõime hindamise digilahendused krooniliste haiguste ravi tõhususe hindamiseks
8: Vähkkasvaja mikrokeskkonna immunoprofileerimine   
9: Ravimite raseduse ja imetamisaegse kasutamise taas/ümberhindamine
10: Ravimite mõju närvisüsteemile prekliiniline hindamine
11: Biomarkerite siirdemeditsiinilised uuringud
12: Kliiniliste toimeainete panga andmete taas- ja ümberhindamise pilootprojekt: südame-veresoonkonna haigused ja diabeet
13: Kliiniliste toimeainete panga andmete taas- ja ümberhindamise pilootprojekt: hingamiselundite haigused
14: Kliiniliste toimeainete panga andmete taas- ja ümberhindamise pilootprojekt: neurodegenertiivsed haigused
15: Kliiniliste toimeainete panga andmete taas- ja ümberhindamise pilootprojekt: haruldased haigused

Taotlusvooru eelarve on kokku 223 miljonit eurot, millest Euroopa Farmaatsiaettevõtete liit (EFPIA) panustab 106 629 000 eurot ja Euroopa Komisjon IMI programmi vahendusel 116 421 000 eurot.

Taotlusvoor avanes 30. novembril 2017 ning eeltaotluste esitamise tähtaeg on 28. veebruar 2018 kell 17:00 Kesk-Euroopa aja järgi.

Lisainfo ja taotlusdokumendid IMI2 veebilehel ning Osalejaportaalis

Argo Soon
argo.soon@etag.ee