2nd FOOD 2030 High Level Event “Research & Innovation for Food and Nutrition Security – Transforming our food systems“ Print

Kuupäev/Aeg
Kuupäev(ad): 14.06.2018 - 15.06.2018
Toimumisaeg: Terve päev

Bulgarian Presidency of the Council of the EU Flagship Conference

2nd FOOD 2030 High Level Event “Research & Innovation for Food and Nutrition Security – Transforming our food systems

14-15 June 2018, Agricultural University, Plovdiv, Bulgaria

The Bulgarian Presidency of the Council of EU is organising a Flagship Conference dedicated to Research and Innovation (R&I) as a driver of sustainable food systems transformation. Such a transformation requires a new way of doing science, research and innovation that puts the food system at the centre as a means to ensure food and nutrition security in a changing world affected by the combined effects of climate change, resource scarcity, biodiversity decline, malnutrition, shifting demographics and migration. The systemic approach, as called for by FOOD 2030, requires linking land and sea; connecting producers to consumers – and back, towards achieving four overarching priorities: nutrition for healthy and sustainable diets, climate and environmental sustainability, circularity and resource efficiency, innovation and empowering communities.

During this event the European Commission will present an update of the FOOD 2030 process and vision towards shaping tomorrow’s nutrition and food systems with respect to sustainability, resilience, responsibility, diversity, competitiveness and inclusiveness, to deliver on the four FOOD 2030 priorities and Sustainable Development Goals. The event will provide a platform for dialogue, feedback and recommendations towards:

  • Understanding the complexity of food systems and implications for R&I 
  • Building R&I ecosystems and place-based solutions to support food systems transformation,
  • Strengthening R&I alignment and investments through better governance
  • Boosting future investments in R&I in Europe, leverage private investments and increase synergies with public funding
  • Identifying how, who and what R&I is needed to transform our food systems.

The conference program will feature plenaries with keynote speakers, parallel breakout sessions with interactive panel debates, a cultural performance and an exhibition space showcasing innovative research initiatives, networks, start-ups and sustainable food technologies. More side events will take place on the day before (13th June).

The online registration will open soon. Expect more information on eu2018bg.bg or send your inquiries to k.mutavchiev@mon.bg.           
For further information, please visit the official website at http://food2030plovdiv.eu/    

————

Bulgaaria EL-i Nõukogu eesistumise raames korraldatakse tippkonverents teaduse ja innovatsiooni rollist jätkusuutliku toidusüsteemi loomisel. Selleks on vaja teadustöös ja innovatsioonis seada uusi prioriteete, mis keskenduksid toidusüsteemile kui viisile, kuidas tagada toidu ja toitainete kindlustatus maailmas, kus kliimamuutused, ressursivaesus, bioloogilise mitmekesisuse vähenemine, alatoitumus, muutuv demograafia ja ränne kõik seda kindlustatust ähvardavad.

Toit 2030 programmis välja toodud süstemaatiline lähenemisviis nõuab maa ja mere ühendamist ning tootjate ühendamist tarbijatega, et saavutada neli üldist eesmärki: tervislike ja jätkusuutlike toitumusharjumuste edendamine; kliima ja keskkonna jätkusuutlikkus, ringmajanduse ja ressursside efektiivne kasutamine; innovatsioon ja kogukondade mõjuvõimu suurendamine.

Konverentsi raames esitleb Euroopa Komisjon Toit 2030 programmi edusamme ja tulevikuvisioone, et saavutada programmi neli põhieesmärki ja ÜRO säästva arengu eesmärgid.

Ürituse eesmärk on olla dialoogi toetaja ning tagasiside ja soovituste andmise platvorm järgnevatel teemadel:

  • Toidusüsteemi keerukuse mõistmine ja seotud mõju teadusele ja innovatsioonile
  • Teaduse ja innovatsiooni ökosüsteemide loomine ja territoriaalsete lahenduste leidmine toidusüsteemide muutmiseks
  • Teaduse ja innovatsiooni kooskõlastamine ja investeeringute suurendamine parema juhtumise kaudu
  • Tuleviku teaduse ja innovatsiooni investeeringute suurendamine, erainvestorite meelitamine ja sünergia suurendamine avaliku sektori rahastusega
  • Kindlaks teha kuidas, keda ja mida on vaja teaduses ja innovatsioonis, et toidusüsteem ümber kujundada

Konverentsi osana toimuvad täiskogud peaesinejatega, paralleelselt toimuvad seminarid ja interaktiivsed paneeldiskussioonid, kultuuriüritused ja näitus, mille raames esitletakse innovaatilisi teadusuuringuid, võrgustikke, ettevõtteid ja jätkusuutlike toidutehnoloogiaid. Lisainformatsiooni on võimalik lugeda Food 2030 Komisjoni veebilehel.

Registreerimine avaneb varsti. Lisainfo asub konverentsi kodulehel

Argo Soon
argo.soon@etag.ee