Biomajanduse valdkonna partnerlusüritus Print

Kuupäev/Aeg
Kuupäev(ad): 26.06.2018
Toimumisaeg: Terve päev
Asukoht
Välismaa

26. juunil toimub Brüsselis ka Horisont 2020 biomajanduse valdkonna partnerlusüritus, kus esitatakse seniseid edulugusid ning võimaldatakse potentsiaalsetel projektipartneritel kohtuda silmast-silma. Omaenda ideid ja meeskonna tublidust reklaamivate välkettekannete esitamise tähtaeg on küll möödas, kuid ka teiste esitlusi on põnev jälgida ja nendegi põhjal võib selguda, kes on see kõige õigem partner Horisont 2020 projektiks.

Partnerlusüritusest veebiülekannet pole küll plaanitud korraldada, kuid traditsiooniks on saanud, et osalejate profiilid ning välkettekanded jäävad huvilistele kättesaadavaks ka pärast üritust. Need paigutatakse varasemate ürituste materjalidele lisaks projekti BioHorizon veebilehele. Partnerlusürituse veebilehelt (selle allservas) leiab ka lingi välkettekande koostamist käsitleva veebiseminari salvestusele (eeldab küll Adobe Connect tarkvara olemasolu/laadimist) ja esitluse slaididele.