Estonian BIOEASTsUP project virtual round table Print

Kuupäev/Aeg
Kuupäev(ad): 06.10.2020
Toimumisaeg: Terve päev

Eesti projekti BIOEASTsUP virtuaalne ümarlaud: “Biomajanduse arengu indikaatorid ja statistiline tõestus”

H2020 CSA projekti BIOEASTsUP1 ümarlaua arutelu toimub 06.10.2020 kell 12.00–13.30 Kesk-Euroopa aja järgi. Virtuaalse ümarlaua eesmärk on esitleda projekti ülesande „Biomajanduse arengu indikaatorid ja statistiline tõestus” riigipõhiseid tulemusi.

Virtuaalne ümarlaud „Biomajanduse arengu indikaatorid ja statistiline tõestus – esialgsed tulemused“ on jaotatud kolme ossa:

  1. Ülevaade lähenemisviisidest ja tõenduspõhiste võimaluste kasutamisest üleminekuks
  2. Biomajanduse arengu jälgimise eesmärgid ja näitajad tulevikus
  3. Tagasiside riiklikelt biomajanduse sidusrühmadelt

Riigipõhises ümarlauas arutatud info annab sisendit biomajanduse riiklike tegevuskavade ning biomajanduse strateegilise teadus- ja innovatsioonikava koostamisse.

Registreerimine on avatud.


Estonian BIOEASTsUP project virtual round table: “Indicators and statistical evidence for bioeconomy development “

The H2020 CSA BIOEASTsUP1 roundtable discussion will take place on 06.10.2020, 12:00- 13:30 CEST. This virtual roundtable aims to present the country specific outcome of the project task “Indicators and statistical evidence for bioeconomy development”.

The virtual roundtable “Indicators and statistical evidence for bioeconomy development – draft results” is organised in three parts:

  1. Introduction to the approach and evidence-based options for transition
  2. Objectives and indicators for future bioeconomy progress monitoring
  3. Immediate feedback round from the national bioeconomy stakeholders

The information exchanged in the country specific roundtable directly feeds drafting the national bioeconomy action plans and Strategic Research and Innovation Agenda for bioeconomy.

Registration is now open.