Euroopa piirkondade ja linnade nädal Print

Kuupäev/Aeg
Kuupäev(ad): 05.10.2020 - 09.10.2020
Toimumisaeg: Terve päev
Valdkond

18. Euroopa piirkondade ja linnade nädal  

Sel aastal jaguneb Euroopa piirkondade ja linnade nädal oktoobris kolme järjestikuse nädala peale, millest igaüks on pühendatud ühele konkreetsele teemale:

  • 5.-9. oktoober: kodanike mõjuvõimu suurendamine,
  • 12.-16. oktoober: ühtekuuluvus ja koostöö,
  • 19.-22. oktoober: Roheline Euroopa, koostöös EL rohelise nädalaga.

Suurem osa tulevast 500 seansist toimub täielikult digitaalselt. Eranditeks on võtmesündmused ja töötoad, mis korraldatakse hübriidvormingus (veebi vahendusel ja vaid osaliselt lubatud füüsiline kohalolek). Mõned üritused, näiteks näitused ja piirkondlikud degusteerimised, võivad olla kas digitaalsed või füüsilised. Ajakava on leitav siin.

Registreerimine on avatud kuni 27. septembrini 2020.


18th European Week of Regions and Cities

This year, the European Week of Regions and Cities will spread over three consecutive weeks in October, each dedicated to one timely topic:

  • 5-9 October: Empowering Citizens,
  • 12-16 October: Cohesion and cooperation,
  • 19-22 October: Green Europe, in cooperation with the Green Week.

The majority of the 500 sessions will be in fully digital format. Among the exceptions are key events and workshops, which are going to be organized in a hybrid format (online with a limited physical presence). Some events such as exhibitions and regional tastings can be either digital or physical. Programme can be found here.

Registration for the 18th European Week of Regions and Cities will be open until the 27th of August 2020.