Euroopa Regioonide ja Linnade Nädal Print

Kuupäev/Aeg
Kuupäev(ad): 07.10.2019 - 10.10.2019
Toimumisaeg: Terve päev
Asukoht
Välismaa
Valdkond

Euroopa Regioonide ja Linnade nädal on iga-aastane neljapäevane üritus, kus linnad ja regioonid esitlevad oma suutlikkust luua majanduskasvu ja töökohti, rakendada Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitikat ning tõestada kohaliku ja piirkondliku tasandi tähtsust Euroopa hea valitsemistava jaoks.

https://europa.eu/regions-and-cities/