Europe: Unite against Cancer (virtuaalne) Print

Kuupäev/Aeg
Kuupäev(ad): 13.10.2020
Toimumisaeg: Terve päev
Valdkond

Euroopa: koos vähi vastu

Viimastel aastatel on vähiuuringutes saavutatud palju edu. Sellegi poolest esineb Euroopas igal aastal umbes 2,7 miljonit uut vähijuhtu, millest kolmandikku oleks tegelikult võimalik vältida. On oluline välja selgitada uued võimalused varajaseks avastamiseks, diagnoosimiseks, raviks ja järelraviks. Seetõttu on Saksamaa ja eesistujariikide kolmik seadnud vähiuuringud prioriteediks Euroopa Liidu nõukogu eesistumisperioodil aastal 2020. Me ühendame oma tugevused eurooplaste tervise nimel. Kõik on oodatud Saksamaa EL nõukogu eesistumise raames toimuvale konverentsile „Euroopa: koos vähi vastu”.

Konverentsi kantakse otse üle. Registreerimise tähtaeg: 7. oktoober 2020


Europe: Unite against Cancer

In recent years, cancer research has achieved great success. Nevertheless, around 2.7 million new cases of cancer occur in Europe every year, while at the same time around a third of cancer cases could be prevented. It is necessary to identify new possibilities for early detection, diagnosis, treatment and aftercare. Germany and the Trio Presidency have therefore made cancer research a priority in the EU Council Presidency 2020. We are pooling our strengths for the health of Europeans. All are welcome to the conference “Europe: Unite against Cancer” within the framework of the German EU Council Presidency.

The conference will be live-streamed. Registration Deadline: October 7th, 2020