GRANteD sidusrühmade konverents Print

Kuupäev/Aeg
Kuupäev(ad): 24.02.2020
Toimumisaeg: Terve päev
Valdkond

24. veebruaril 9:30-17:30 toimub Viinis, Austrias, esimene GRANteD sidusrühmade konverents

GRANteD teadusprojekti eesmärk on suurendada (võimalikke) sooliste eelarvamuste empiirilisi tõendeid teadusuuringuid rahastavate organisatsioonide otsustamisprotseduurides, protsessides ja tavades. Konverentsi eesmärk on jagada soovitusi menetluste läbipaistvamaks, objektiivsemaks ja lõppkokkuvõttes sooliselt õiglasemaks muutmiseks. Esimese GRANteD sidusrühmade konverentsiga soovitakse kaasata uurimistöösse erinevaid sidusrühmi ja alustada nendega koostööd.

Konverentsil osalemine on tasuta, kuid vajalik on registreerimine.


The first GRANteD Stakeholder Conference will take place on the 24th of February from 9:30 to 17:30 in Vienna, Austria. 

The purpose of the GRANteD research project is to increase the empirical evidence regarding (potential) gender bias in decision-making procedures, processes and practices in research funding organisations. Subsequently we aim to provide recommendations to make these procedures more transparent, objective and ultimately more gender-fair. With the first GRANteD stakeholder conference, we want to engage different groups of stakeholders into our research and start a co-creation process with diferent Stakeholders.

The conference is free of charge but registration is mandatory.