H2020 programmikomitee liikmete kokkusaamine Print

Kuupäev/Aeg
Kuupäev(ad): 18.11.2019
Toimumisaeg: 15:00 - 17:00
Valdkond

Tallink Spa&Conference Hotel (Sadama 11a, Tallinn)
Kell 15-17
Vastuvõtt 17-19

Kava

15.00 — 16.00 ÜLEVAADE HETKESEISUST
Lühiettekanded ETAg ja HTM töötajatelt ning ekspertidelt
1) Programmikomitee liikmete tutvumisring
2) Lühiülevaade, kuidas meil on läinud H2020s
3) Mida me teame järgmisest raamprogrammist “Euroopa Horisont”
4) Brüsseli büroo võimalused
5) Mis on programmikomitee ekspertide ülesanded ja ootused neile
6) Programmikomitee eksperdi/delegaadi kogemustest
16.00 — 17.00 ARUTELU
Ekspertide ja delegaatide töökorraldusest ning ootustest tulevikuks